tr.news
97

İdam Cezası: Heretik Francis, Bir Ahlaki Öğretinin Tam Tersine Dönebileceğini İddia Etti

Papa Francis 10 Mayıs'taki Uluslararası Üst Liderler Birliği'ne, idam cezasının "kabul edilemez ve ahlaksızca" olduğunu söyledi. Bu ifade oldukça yanlıştır, çünkü ölüm cezası [prensip olarak] Kilise…