16 pages

Nie ma wewnętrznego aktu idolatrii, gdy nie ma takiej świadomości i decyzji

Taka jest prawda: nie ma wewnętrznego aktu idolatrii, gdy nie ma takiej świadomości i decyzji, dlatego oskarżenia pod adresem Świętego Jana Pawła II Wielkiego są całkowicie fałszywe, absurdalne i …More
Taka jest prawda: nie ma wewnętrznego aktu idolatrii, gdy nie ma takiej świadomości i decyzji, dlatego oskarżenia pod adresem Świętego Jana Pawła II Wielkiego są całkowicie fałszywe, absurdalne i bezczelne, a nawet grzeszne.
Natomiast oskarżenia pod adresem Papieża Franciszka są poważne, lecz mimo to nie wolno zapominać, że tylko Bóg zna ukryte intencje. Można jednak mówić o wielkim skandalu i zgorszeniu (1 Kor 8, 1-13).
Według tradycyjnego nauczania Kościoła grzech ciężki musi spełniać trzy warunki:
- dotyczyć materii poważnej,
- być popełniony z pełną świadomością
- przy całkowitej wolności.
Nie ma wewnętrznego aktu idolatrii, gdy nie ma takiej świadomości, intencji i dobrowolnej decyzji, a jedynie Bóg zna ukryte intencje ludzkich serc.
Św. Paweł nazwał pogańskie bożki "świętościami" i zacytował fragment hymnu do Zeusa: "Jesteśmy bowiem z Jego rodu" (Dz 17, 28). Podobnie postępował św. Jan Paweł II, ponieważ nie da się ewangelizować pogan obrażając ich poprzez wyrażenie pogardy…More
peccatoribus
Jezus jest Jedynym pośrednikiem między Niebem a Ziemią! To wystarczy! Niepotrzebne są wam na co dzień żadne objawienia, orędzia, wizjonerzy i mistycy...itd. Oczywiście to co obok może w jakimś momencie dać nam dobry przykład, wzmocnić naszą np. słabnącą wiarę itd.,,itp. Jednak za każdym razem kiedy chcesz się skontaktować z Bogiem--po prostu sam zwróć się do Miłosiernego Serca Jezusa.
--rN--
" PO OWOCACH ICH POZNACIE...": www.youtube.com/watch
--rN--
„…oskarżenia pod adresem Świętego Jana Pawła II Wielkiego są całkowicie fałszywe, absurdalne i bezczelne...”
Jeśli są całkowicie fałszywe, jak mogą być też absurdalne i bezczelne?

„… Natomiast oskarżenia pod adresem Papieża Franciszka są pozbawione dowodów, ponieważ tylko Bóg zna ukryte intencje. Można mówić co najwyżej o wielkim zgorszeniu dla wiernych…”

Dowody to ocena tego, co czyni Francisz…More
„…oskarżenia pod adresem Świętego Jana Pawła II Wielkiego są całkowicie fałszywe, absurdalne i bezczelne...”
Jeśli są całkowicie fałszywe, jak mogą być też absurdalne i bezczelne?

„… Natomiast oskarżenia pod adresem Papieża Franciszka są pozbawione dowodów, ponieważ tylko Bóg zna ukryte intencje. Można mówić co najwyżej o wielkim zgorszeniu dla wiernych…”

Dowody to ocena tego, co czyni Franciszek i owoce jakie z tego owocu wyrastają:
Mt 7,15-20
15
Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni lub figi z ostów. 17 Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute. 18 Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców ani drzewo zagrzybione rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane do ognia. 20 Tak zatem poznacie ich po ich owocach.


Bóg tylko zna ukryte intencje szatana, nie mamy przecież dowodów. Oznacza to, że nie możemy oceniać według Dekalogu, według owoców, jakie rodzi każde jego działanie w nas?

„…Nie wolno zapominać, że dla wielu indian - wierzących w Boga Stwórcę - Pachamama jest symbolem i wyrazem Opatrzności Bożej (patrz: Nie ma aktu idolatrii, gdy nie ma takiej intencji)…”

Nie jest symbolem, ale bożkiem! I chodzi pewnie o opatrzność bożka, a nie Boga Wszechmogącego. Nie ma usprawiedliwienia dla tych, którzy Boga Wszechmogącego poznali, a mimo to „z pełną świadomością” „i przy całkowitej wolności” Go odrzucili i dalej składają pokłon swoim bożkom, jak np. Pachamamie.
„… Nie ma aktu idolatrii, gdy nie ma takiej intencji, a tylko Bóg zna ukryte intencje ludzkich serc …”

Jeśli ktoś włamałby się do twojego domu, wyniósłby z niego połowę zawartości, to czy nie masz prawa nazwać go złodziejem, który umyślnie włamał się w celu poniesienia korzyści? Przecież jego prawdziwe intencje znane są tylko Bogu. W takiej sytuacji masz prawo do takiej oceny czy nie?

... itd.. itp dot. całego tekstu

Ile masz lat 13 czy 14?

Po twoich owocach/komentarzach trudno uwierzyć słowom w twoim nicku "W obronie Tradycji"
--rN--
@W obronie Tradycji Kościoła Sugerujesz że Franciszek "nie ma pełnej świadomości” co czynił, kiedy błogosławił liście koki i inne pogańskie przedmioty przeznaczone do oddawania czci fałszywym bóstwom a nawet wizerunki tych bóstw jak i szamanów? Czy to nie jest świadectwo bałwochwalstwa?!
Czy chcesz powiedzieć, że ta szamanka, wieloletnia przyjaciółka Bergoglio, odwiedzająca kolejny raz Watykan …More
@W obronie Tradycji Kościoła Sugerujesz że Franciszek "nie ma pełnej świadomości” co czynił, kiedy błogosławił liście koki i inne pogańskie przedmioty przeznaczone do oddawania czci fałszywym bóstwom a nawet wizerunki tych bóstw jak i szamanów? Czy to nie jest świadectwo bałwochwalstwa?!
Czy chcesz powiedzieć, że ta szamanka, wieloletnia przyjaciółka Bergoglio, odwiedzająca kolejny raz Watykan z całym ekwipunkiem pogańskich rekwizytów wraz z figurką "pachamamy", nie miała „ pełnej świadomości” dokąd jedzie, a później gdzie się znajduje?

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
Św. Augustyn

Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:

Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił."
(Mt 13, 14-17)

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!
(2 Tm 4, 1-5)
Annasz19 likes this.
--rN--
Dziecko drogie, niech Najświętsza Maryja Panna otoczy cię swą opieką :)
baranek
W 2Mch6,18-31 opisana jest historia starca Eleazara, ktorego namawiano, by TYLKO UDAWAŁ,ZE JE ZAKAZANĄ PRZEZ PRAWO WIEPRZOWINĘ, aby ocalić zycie. Eleazar wybrał smierc meczeńską, niz sprawić chocby pozór odstępstwa od Boga, by nie gorszyć młodych, którzy mogliby pomysleć,ze Eleazar rzeczywiście wyrzekl się wiary dla ratowania źycia.
Podobnie tysiace meczenników spośrod pierwszych chrześcijan wola…More
W 2Mch6,18-31 opisana jest historia starca Eleazara, ktorego namawiano, by TYLKO UDAWAŁ,ZE JE ZAKAZANĄ PRZEZ PRAWO WIEPRZOWINĘ, aby ocalić zycie. Eleazar wybrał smierc meczeńską, niz sprawić chocby pozór odstępstwa od Boga, by nie gorszyć młodych, którzy mogliby pomysleć,ze Eleazar rzeczywiście wyrzekl się wiary dla ratowania źycia.
Podobnie tysiace meczenników spośrod pierwszych chrześcijan wolało smierc, niz wsypac trochę kadzidła boźkom do kadzielnicy! Czy oni wszyscy wsypujac ewentualnie to kadzidło MIĘLIBY INTENCJĘ SKŁADANIA TYM BOZKOM CZCI? Przecieź chodziło tylko o upozorowanie. A jednak nie chciali stwarzać nawet pozorów idolatrii.
wlowoj
Diabeł jest duchem inteligentnym i przebiegłym. A usprawiedliwienie grzechów wytrychem oceny Boga (przeciwko uczynkom miłosiernym wobec duszy) przywodzi na myśl hasło "only God can judge me" które tatuują sobie powszechnie w ameryce - wystarczy wpisać takie hasło w wyszukiwarkę.
Sw.Joanna likes this.
Możemy i powinniśmy mówić o wielkim zgorszeniu, natomiast ocenę intencji Franciszka trzeba pozostawić Panu Bogu, ponieważ nie ma wewnętrznego aktu idolatrii, gdy nie ma takiej intencji, świadomości i decyzji (1 Kor 8, 1-13).
(Mt 7,15-20)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. …
More
(Mt 7,15-20)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.