vi.news
40

Các con số của hội nghị năm 2013 được tiết lộ

Cuốn sách mới của Gerard O'Connell, "Cuộc bầu cử của Giáo hoàng Francis", tiết lộ số lượng phiếu bầu trong hội nghị năm 2013, mặc dù các hồng y thề trước một hội nghị để giữ bí mật thông tin. Các …