Więcej niż edukacja... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka