Gábi
1 Timoteovi 2,3-7

3To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
7Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v …More
1 Timoteovi 2,3-7

3To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
7Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.

1 Timoteovi 4,10

10Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.

Modlit se za všechny duše je v pořádku.To jak se každý z lidí rozhodne neovlivníme.Víra, láska, naděje.Božské ctnosti.

Jan 17,20-21

20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.