Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Nejsvětější Trojce

Základní pravda o Trojjediném Bohu zní: Je jeden Bůh ve třech osobách. Tři Božské osoby se jmenují: Otec, Syn a Duch svatý. Skrze křestní milost ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého jsme povoláni k …
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Theodorá-Máriá likes this.