christianitas.org

Teologia małżeństwa i rodziny Jana Pawła II a nauczanie jego poprzedników

Pismo na rzecz ortodoksji (christianitas.org)
Krótka definicja małżeństwa wg papieża Leona XIII,warta przypomnienia jeszcze katolickiemu społeczeństwu oszukanemu przez praktykę rozwodową.Kto dziś tak naucza?
„Najpierw bowiem związkowi małżeńskiemu dane zostało wyższe i wznioślejsze posłannictwo niż to, które mu z natury przysługiwało; zmierzać ma ono nie tylko do utrzymania rodu ludzkiego, lecz do rodzenia dziatek Kościoła, «aby mianowicie …More
Krótka definicja małżeństwa wg papieża Leona XIII,warta przypomnienia jeszcze katolickiemu społeczeństwu oszukanemu przez praktykę rozwodową.Kto dziś tak naucza?
„Najpierw bowiem związkowi małżeńskiemu dane zostało wyższe i wznioślejsze posłannictwo niż to, które mu z natury przysługiwało; zmierzać ma ono nie tylko do utrzymania rodu ludzkiego, lecz do rodzenia dziatek Kościoła, «aby mianowicie rodził się, był wychowywany lud czcicieli i wyznawców Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Pana»”; Mają też pamiętać, że ich związek jest obrazem więzi Chrystusa z Kościołem (por. Ef 5, 21–33), więc swoim życiem mówią światu o wiele więcej o Ewangelii, niż sami mogą przypuszczać.