borgan
118

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jak działają trzy Osoby Boskie?

49. Jak działają trzy Osoby Boskie? Jak trzy Osoby Boskie mają jedną i tę samą naturę, tak są również nierozdzielne w swoim działaniu: Trójca Święta ma jedno i to samo działanie. Każda jednak Osoba …