Caesar
ivik310
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčině…More
ivik310
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčiněné démony (L 13, 11 a 16), především však když vymítal démony
z posedlých.
Svým exorcismem Kristus ukazoval, že On osvobozuje lid z moci Satana, že On
je božský vykupitel z moci Satanova: „Jestli však já Duchem Božím vymítám zlé
duchy, přišlo k vám království Boží“ (Mt 12,28).
Trvalou Satanovou snahou je překazit šíření a vzrůst království Božího, a všechno
své úsilí a zlobu směřuje k podpoře stále nových bludů. „Duchy svůdné a ďá-
belské nauky“ předpovídal svatý Pavel (1 Tm 4,1). A Kristus varuje výslovně:
„Mějte se na pozoru před nepravými proroky, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
v nitru jsou však vlci draví“ (Mt 7,15).
Satan je přemáhán vírou v božství Kristovo. Proto je vůbec nejnebezpečnějším
bludem popírání božství Syna Božího, jeho degradace na člověka, na pouhé stvoření.

Satanova moc byla definitivně zlomena Kristovou smrtí na kříži. Proto je popí-
rání vykupitelské smrti satanským bludným učením s cílem zničit Kristovo spasitelské
dílo. Satan stojí za každým bludem, stejně jako stojí za každým projevem
nepřátelství vůči Kristu. On a jeho démoni jsou Kristem poraženi, ale jejich moc
není ještě zcela zlomena, a v dějinách lidstva hrají stále významnou roli.
Byl Mohamed posedlý? Klást si takovou otázku je zcela zákonité. V boji proti
falešným prorokům, k němuž je každý křesťan zavázán, by nebylo křesťanské nepočítat
se Satanovou působností – Kristův odpůrce zůstane hrozivým nebezpečím
až do konce světa.
Proto se také i dnes Satan drží v blízkosti lidí „jako lev řvoucí“, vždy připraven
„pohltit“ toho, kdo z falešné tolerantnosti a ochoty ke kompromisům napomáhá
Kristovu odpůrci. Každá cesta, která nevede ke Kristu, je zlá a špatná. Každá cesta,
která odvádí od Krista, je bludná cesta.
Jako křesťané jsme povinni hájit Kristovo božství proti útokům islámského bludu.

Tolerance vůči tomuto proti křesťanskému bludnému učení, jak to vidíme na po koncilní
ideologii „dialogu“, jen napomáhá démonickému náboženství, které křesťanství přísahalo zánik. Islámská světová rada rozhodla o naprostém vyhlazení
křesťanů v islámských oblastech, a denně jsme také svědky děsivého pronásledování
křesťanů v zemích pod vládou islámu. – 40 -
Jakýkoli ústupek tomuto bludnému učení je úspěchem pro démony. „Ne spojujte
se s nevěřícími; neboť jaká součinnost spravedlnosti s nepravostí, aneb které společenství
světla s tmou? A kterou shodu má Kristus s Belialem, nebo který díl má
věřící s nevěřícím?“ (2 K 6,14-15).
Co má Kristus společného s Alláhem?
„Všechna božstva pohanů jsou démoni“ (Ž 96,5).
Každý falešný soulad, jakékoli ochabnutí v boji proti islámu je výhrou pro dé-
mony, kteří chtějí svou zhoubnou činnost rozšířit na celý svět a zbudovat protikřesťanský světový stát pod vládou modly Alláha.
Jakékoli zřeknutí se hlásání pravé víry svedeným muslimům je zradou Kristova
příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy.“
A jako vždy, tak i dnes platí slova svatého Pavla: „Hlásej slovo, naléhej včas
i ne včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, (a to) se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou“
(2 Tm 4,2)
Monika G likes this.
Caesar
ivik310
Aleppo, 3. marca 2015
Bojovník "Islamského Štátu" (IS), ktorý prežil klinickú smrť a bol zachránený mníchmi, v pokáni prijíma kresťanstvo a vstupuje do katolíckeho kláštora na severe Sýrie, - informuje agentúra Linga.
Ako potvrdzujú svedkovia, 32-ročný muž zázrakom prežil prestrelku medzi bojovníkmi IS a vládnymi vojskami neďaleko východnej hranice Sýrie.
Ťažko raneného bojovníka nechali …More
ivik310
Aleppo, 3. marca 2015
Bojovník "Islamského Štátu" (IS), ktorý prežil klinickú smrť a bol zachránený mníchmi, v pokáni prijíma kresťanstvo a vstupuje do katolíckeho kláštora na severe Sýrie, - informuje agentúra Linga.
Ako potvrdzujú svedkovia, 32-ročný muž zázrakom prežil prestrelku medzi bojovníkmi IS a vládnymi vojskami neďaleko východnej hranice Sýrie.
Ťažko raneného bojovníka nechali v púšti jeho vlastní spolubojovníci, fakticky bez akejkoľvek šance na prežitie. Po niekoľkých hodinách ho objavili bez známok života mnísi z Rádu sv. Dominika, ktorí pokladajúc ho za mŕtveho, chceli jeho telo dôstojne odovzdať zemi. Ako sa ukázalo, mnísi, ktorí jeho telo niesli 26 km do najbližšie obývaného miesta, zachránili jeho život. Po ťažkom zranení a krvácaní srdce bojovníka zastalo, upadol, ako sa zdá, do stavu klinickej smrti, a neskôr sa zázrakom vrátil do života.
Podľa slov o. Germana Dzruslinna, muž, hneď ako prišiel k vedomiu, začal rozprávať o videniach, ktoré ho priviedli ku kresťanstvu.
"Myslel som, - hovorí sám bývalý terorista, - že keď zomriem v boji, to mi otvorí dvere Raja. No, keď som sa začal vznášať hore, k svetlu, predo mnou sa zjavili džinovia, ktorí ma odvliekli do pekla – tam som pocítil všetok bôľ, ktorý som spôsobil ľuďom za tie roky. Bol som odsúdený k osobitnému trestu, dozerať a sledovať popravy očami mojich obetí. Tieto obrazy ma budú prenasledovať počas celého môjho zostávajúceho života“.
Potom muž začul hlas, ktorý mu vysvetlil jeho údel. „Povedali mu, že ako človek utrpel porážku, a preto bude zbavený Raja, ak si vyberie smrť. No, ak si vyberie život, tak dostane ešte jednu šancu zmeniť sa a kajať sa zo svojich hriechov. Vybral si život“, - vysvetľuje o. German.
Dnes už ako novopokrstený kresťan žije v kláštore svojich záchrancov. Uvedomiac si svoju chybu, rozhodol sa k tejto radikálnej zmene, cítiac, že doteraz bol počas celého svojho života, čo sa týka viery, klamaný. Na údiv lekárov sa jeho zdravotný stav rýchlo zlepšuje. Jeho želaním je, aby jeho príbeh slúžil ako varovanie iným radikálom, ktorí možno, keď započujú, aký osud ich čaká, obrátia sa k pravému Bohu a Stvoriteľovi.
ivik310 likes this.
Peter(skala)
Stylita 21:24

ivik
k tématu MDM
Petra Bostlová u nás v Čechách propadla té "irské prorokyni" a dnes se jí směje půl republiky. Jak jí pomoci, obávám se, že kdybych ji napsal, stejně mě označí za zednáře či agenta antikrista?

***

..tiež som si všimol, že ked jeden falošný vizionar zanecha svoje posolstva, tak sa objavi další, ktorý prevezme štafetu.
ivik310
Stylista,
ja ju poznám veľmi dobre, určitý čas sme sa opierali aj o jej články. Môžeš jej poslať tieto dokumenty, ale obávam sa, že tu už bude potrebná pomoc psychiatra, je až moc pomýlená. A asi jej bolo dosť ublížené a má veľké citové rany. Už vtedy o nej hovorili, že má problém rozoznať realitu a rôzne predstavy v jej hlave. Admin stránky ju potom ešte na začiatku z diskusie vylúčil. Ona už …More
Stylista,
ja ju poznám veľmi dobre, určitý čas sme sa opierali aj o jej články. Môžeš jej poslať tieto dokumenty, ale obávam sa, že tu už bude potrebná pomoc psychiatra, je až moc pomýlená. A asi jej bolo dosť ublížené a má veľké citové rany. Už vtedy o nej hovorili, že má problém rozoznať realitu a rôzne predstavy v jej hlave. Admin stránky ju potom ešte na začiatku z diskusie vylúčil. Ona už za každým rohom vidí slobodomurárov. "Znamenia tárajov ruším a veštcov mením na bláznov; zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným."
Ostrik
Stylita, jediná možnost - pomodli se za ní.
Stylita
ivik
k tématu MDM
Petra Bostlová u nás v Čechách propadla té "irské prorokyni" a dnes se jí směje půl republiky. Jak jí pomoci, obávám se, že kdybych ji napsal, stejně mě označí za zednáře či agenta antikrista?
ivik310
Ja netvrdím, že to je dobré, ale nenávisť produkuje len nenávisť. Neviem síce ako im pomôcť takto na diaľku, jedine modlitbami.Svätý Pavol tiež ešte predtým prenasledoval kresťanov a podieľal sa na ich vyvražďovaní.
Stylita
ivik310
to je jako srovnávat, jaká metoda sebevraždy je humánější
ivik310
Caesar,
kto pôjde do pekla a kto nie, nechajme na Boha. Každopádne, ak som kresťan a verím, že ma spasí medaila je podľa mňa omnoho horšie ako neznalosť pri Moslimoch. Každopádne som proti vyvražďovaniu. Je to smutné.
Ostrik likes this.
Caesar
ivik310
to sú diablové pecate a prstene, kto si ich nasadí, uz je v moci islamského diabla alaha. Takým bradatím opiciakom uz niet pomoci, pekelný ohen bude pre tých islamských netvorov odmena.
ivik310
Caesar,
a tieto pečate sú tie podľa vizionárov "od Boha" a musia ich stále nosiť pri sebe, lebo sa do neba nedostanú ? Aj medailóniky ? Miešaš jablká s hruškami. Veriť, že na základe nejakého medailóniku sa dostanem do neba je trochu choré, nemyslíš ?
aobubo
Co je hřích na zemi,tak se lidé navzájem koušou z nenávistí, závisti,žárlivosti,tak jako démoni mezi sebou,tak se nedivme ,že se obrací proti dobru,proti spravedlivím,proti církví, protože taková je povaha světa ,konat zlo. Co je dobré,je provokuje k většímu zlu a ze strachu,který v sobě nosí nic dobrého nevzejde.
ivik310 and one more user like this.
ivik310 likes this.
tradyrespect likes this.
Caesar
ivik310
tu su iné pecate ci prstene:
Na izraelskom letisku boli objavené prstene Islamského štátu smerujúce do Palestíny
www.hlavnespravy.sk/…/620627
ivik310
diabol sa vždy staval proti autorite, tej najvyššej, Bohu a v cirkvi je to medzi ľuďmi pápež, tak sa nečudujme. Samozrejme, že to normálne nie je... koľko siekt, či je už je to milosť, Jehovisti a podobne sa proti cirkevným autoritám svajú, proti pápežovi ? A v tomto je vidieť to skutočné ovocie. Všetkým možno hodiť do jedného vreca, lebo myšlienky majú spoločné.
Ostrik likes this.
+Joseph+
ivik310
kokso ja viem, čo myslíš a aj pani Carberry je jedna z rýb, ktorá sa snaží útočiť na katolícku cirkev tým, že ona jediná vie, čo je správne. Len v tomto prípade som sa zamerala čisto na posolstvá, lebo mám s nimi bohaté skúsenosti.
ivik310
www.facebook.com/…/371913879647447 tu máte tú vašu vizionárku aj čo sa stalo, keď prezradili jej identitu, nabehla do pár obchodov a vykúpila všetky výtlačky novín,... zúfalé gesto
2 more comments from ivik310
ivik310
Aké ironické, že ľudia, ktorí si myslia, že pôjdu do raja na základe nejakého medailónika, čo vymyslela pani vizionárka, idú rozoberať chyby druhých a ukazovať prstom na pápeža. A alibisticky tvrdiť, kam sa cirkev rúti. Ale to, že si niekto z nejakých medailónikov robí talizmany a aj z pečate , čo je hriech proti 1. Božiemu prikázaniu, to je dobre... Lebo to pani z írska povedala.
ivik310
rada by som sa opýtala, kedy už konečne príde to nové evanjelium, ktorým sa tu všetci čitatelia posolstiev stále oháňajú, lebo už malo prísť pred 3,5 rokmom aj so zmenenými krížmi a stále nič,...A všetci len čakajú a čakajú a čítajú tie hlúposti. Už aj slepý vidí, že sa to neplní. Ale niekoho to očividne stále baví, že si z neho robia hlupáka.
tradyrespect
Ostrik: "Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem." (film Mrazík)

Ostrik 13:33
Stylita 13:31
„Čím více se znám, tím mám radši svého psa.“
svatý Antonín poustevník

__________________________________________________________________________________________
Pro tento druh humoru nemám pochopení. Ježíš nezemřel za psy, ale za lidi.
dominikguzman likes this.
Ostrik
Tak vidíš, že to nebolí, někomu ze srdce zamávat.
tradyrespect
To víš, Franto Josefe, že nejsem tak blbý, abych zneužíval Písmo jako ty. Však ani Pán Ježíš nezískával farizeje, když je nazýval po právu plemenem zmijím - dobře ses to od nich naučil, zmijáku. :-)))
Maria Dubovska
Dakujem že sa nehnevate. Viete nic neprimate , nad nicim sa nezamyslite, idete priamociaro a jednoznačne za svojim cielom a tym neni nic menej jak dehonestacia hlavy KC. Už je to staročiami tak otrepane všeobecne, i tu na tomto portali, že nemam pocit, že neustale pri tom istom musim nutne byt. Tiež dakujem za diskusiu.
Ostrik likes this.
Ostrik
Tomáši, aby ti to nezůstalo. Už tady jeden takový byl, který opakovaně přicházel, vždy začal s vykáním, pěstoval ženské nicky a pak i v těch mužských psal (občas) jako žena. To ses od něho nakazil?
Filofej
Ťažké hriechy existujú, Monika.A medzi ne patrí aj roznášanie neoverených rečí,ktoré ničia dobrú povesť blížneho. Na GTV to mnohých očividne netrápi. Ale za tento hriech je určený pekelný trest.Preto treba používať cnosť kresťanskej opatrnosti pri posudzovaní, radšej budem mlčať, ako riskovať, že sa budem podieľať na ohovaraní.
Ostrik likes this.
Monika G
Maria Dubovská. Co Vám mám na to odpovědět? Každý máme svůj názor a třeba čas ukáže kde byla pravda. Vůbec se na Vás nezlobím a děkuji za některé Vaše podněty a zajímavou diskuzi. Přeji hezký den.
Monika G
Filofej. Ano, ale nesmíme si myslet, že neexistují těžké hříchy, jak se nám to snaží namluvit marketingový papež František.
Maria Dubovska
Monika na to že sa prezentujete jak hladajuca a poctivo patrajuca vo svojom svedomi mate prilis pohotove a dopredu jasne odpovede. Snad to hladanie v svedomi by trvalo aspon pol hodinku tipujem. Povedala by som, že vy už mate davno naboženske veci vyjasnene a v prospech naboženstva to nebude. Nikto vam to pravo nebere, ale ta duška o hladani je proste zbytočna, strata času i pre vas.
Ostrik likes this.
Filofej
No a zase tí slobodomurári. Bez tejto barličky by niektorí ľudia neprežili. Keď na niečo nemajú racionálne vysvetlenie, tak to hodia na slobodomurárov.
Ostrik likes this.
Monika G
Maria Dubovská. Nebudu hledat, který svatý to prohlásil, ale věřte, že jsem to četla. Je to naposto logické, nemůžeme být jak stádo ovcí, bez vlastního názoru.
Filofej
Monika,do Neba sa dostaneme iba a výlučne cez Krista.Bez ohľadu nanto,kto je momentálne pápežom.
Ostrik likes this.
Caesar
predkoncilovi rozpusteni jezuiti
uz boli infikovaní jedom slobodomurárských lozí
Maria Dubovska
a predkoncilovi rozpusteni jezuiti?
Caesar
Filofej
mne uplne stací, co Bergoglio a Volpi spravili z prekvitajúcim a uspesne rozvíjajúcim sa rádom Frantiskánov Neposkvrnenej, cize ich uplne znicili! Bergoglio nemohol zniest, ze frantiskáni slúzia starobylý rítus a sú zbozní a zachovávajú posvatnost.
To je od Bergoglia hanebnost! Boh uz Volpiho potrestal.
rorate-caeli.blogspot.com/…/the-franciscans…
Kiez by Boh vyslysal modlitby katolíkov …More
Filofej
mne uplne stací, co Bergoglio a Volpi spravili z prekvitajúcim a uspesne rozvíjajúcim sa rádom Frantiskánov Neposkvrnenej, cize ich uplne znicili! Bergoglio nemohol zniest, ze frantiskáni slúzia starobylý rítus a sú zbozní a zachovávajú posvatnost.
To je od Bergoglia hanebnost! Boh uz Volpiho potrestal.
rorate-caeli.blogspot.com/…/the-franciscans…
Kiez by Boh vyslysal modlitby katolíkov za obrátenie Bergoglia.
Maria Dubovska
kde ste to vycitala alebo vzala ze je vasou povinnostou poukazovanie na chyby predstavenych?
Monika G
Ostrik. Ano, vzít svůj kříž a vykročit třeba k smrti. Jenže papež František dělá pravý opak. Chce se zalíbit ateistickému světu, místo aby se líbil Bohu. Z Františkem se do nebe neprotančíme!
Filofej
Aj tvoj pohľad, Monika,môže byť deformovaný médiami. Veď ty tiež čerpáš informácie iba z médií. Nie si priamo účastná pri udalostiach čo s pápežom suvisia.V takom prípade je cnosť opatrnosti v posudzovaní dvojnásobne potrebná.
Monika G
Maria Dubovská. Je povinností každého poctivého katolíka poukazovat na chyby i svých nadřízených, aby i ti jenž nemají tolik času nebo možností, mohli porovnávat a nedostali se na špatnou cestu. Když sleduji, kam papež František cirkev katolickou vede, tak bych měla špatné svědomí, kdybych ty ostatní, jenž jsou odkázáni jen na svobodnými zednáři ovlivňovaná média, na to nechtěla upozornit.
Caesar
Ostrik
Jezisov príkaz apostolom znie: Chodte do celého sveta a hlásajte evanjelium vsetkým národom, krstite ich, ucte ich.
Ostrik
Caesare, zkus laskavě nejdříve pochopit, co znamená následovat Krista. Je to vzít na sebe svůj kříž a vykročit ke smrti. Pokud si myslíš, že křesťanství spočívá v ovládnutí zeměkoule, tak to je právě to jiné evangelium, o kterém ses zmínil.
Caesar
Maria Dubovska
ano, ctit si máme kazdého cloveka, aj Bergoglia, ale máme byt na pozore a ked nám bude hlásat iné evanjelium, ako nám bolo dané, aj keby ho apostoli aj ich nástupcovia, ci anjel z neba hlásali, bud .........
Caesar
Zbytocne tu vedieme diskusiu, ktorá k nicomu nevedie.
Pozrite ako diabol a jeho zloduchovia vyhrávajú, nic tie islamské satanské zmije nezastaví, diabol vítazí:
Islámský stát ovládl celou Palmýru, provládní síly se stáhly z města
Zdroj:zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspx
www.barenakedislam.com/…/islamic-state-i…
Ale my vedieme reci o nicom. Vo Vatikáne sa opíjajú dialogom s islamom a zatial sú …More
Zbytocne tu vedieme diskusiu, ktorá k nicomu nevedie.
Pozrite ako diabol a jeho zloduchovia vyhrávajú, nic tie islamské satanské zmije nezastaví, diabol vítazí:
Islámský stát ovládl celou Palmýru, provládní síly se stáhly z města
Zdroj:zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspx
www.barenakedislam.com/…/islamic-state-i…
Ale my vedieme reci o nicom. Vo Vatikáne sa opíjajú dialogom s islamom a zatial sú krestania masakrovaní a vyhladzovaní uplne z islamských satanských alahistanov a Isis diabli sa uz chvália, ze sú v Ríme:
www.barenakedislam.com/…/islamic-state-i…

Islamic State (ISIS) jihadists are shaving their beards to blend in with North African and Middle East refugees flooding into Europe by boat

Vo Vatikáne sa preberú z toho dialogového sna zo satanským islamom az vtedy, ked cierná diabolská handra bude viat nad Chrámom sv. Petra a budú im odrezávat ich naivné hlavy!
Maria Dubovska
Rodičov ctite v prvom rade posluchanim a respektovanim. Pokial samozrejme vas nenavadzaju priamo na hriech proti desatoru. Ctit poslusnostou mate aj papeža. Iste uznate že znevažovanim a rozširovanim pochybnosti o danom človeku ho určite žiadnym sposobom nectite.
Filofej and one more user like this.
Filofej likes this.
Ostrik likes this.
Ostrik
Tomáši, jsou dvě možnosti. Buď si hlupák (a já si to nemyslím) nebo darebák, který hulvátským vystupováním odrazuje lidi od účasti na setkávání tradičních.
Monika G
Maria Dubovská. Ctít ano, ale to ještě neznamená, že ho musím poslechnout, když mě navádí k něčemu, co se neslučuje s Božími zákony.
tradyrespect
:-)))))
Ostrik
A co Vendée.cz, Tomáši? Kdopak nám ho zlikvidoval? Asi někteří nebudou, čím se zdají být. Co myslíš, Tomáši?
tradyrespect
Divím se, zmijáku, že neposlechneš svého Bena, který o mně prohlásil, že jsem věc. Ty se rád bavíš s neživými věcmi? :-)))))
Maria Dubovska
Monika vam svedomi nedovoli? To si len a len nalhavate. Nejde o sv edomie, ale o vas osobny vzdor a povyšenost. Prikazanie jasne hovori cti otca svojho a nie cti otca v pripade že ti je sympatický a dovoli ti to svedomie. Prikazanie je bez akejkolvek podmienenosti.
Ostrik likes this.