pl.news
1732

Czy Watykan wspiera przeciwników Pella?

Można myśleć, że wrogowie kardynała George'a Pella używają przeciw niemu bezpodstawnych oskarżeń, pisze Henry Sire w The Dictator Pope (2017). Zauważa on jednak współistnienie dwóch zjawisk: kole…
ŚW.FILOMENA