Rozjímání nad Ř 7,16-17

„Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.“ Apoštol Pavel ukazuje, že práv…
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.