Victory
58

František a hereze v Abu Dhabi

Prohlášení podepsané Františkem v Abu Dhabi obsahovalo: „Pluralismus a různost náboženství, barev, pohlaví, ras a jazyků je moudrá Boží vůle, s jakou stvořil lidské bytosti“. 1. Tímto vyjádřením …