Francis "rất giận dữ," muốn một "thất bại toàn diện"

Khi cuốn sách Ratzinger/Sarah được biết đến, thì "địa ngục đã nổ ra ở Vatican," Bergoglio đã "rất tức giận", Antonio Socci đã (FaceBook.com, ngày 15 tháng 1) đề cập đến các nguồn khuyết danh. Theo …