Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
12:24

Ježiš Kristus varovanie

Falošné varovania od Irskej vizionárky!
zaba
Irská poselství jako jediná přímo ukázala na údajného falešného papeže (doplnila Emerichovou a sv. Františka z Assisi přímým ukázáním na dotyčnou osobu), proto byla briskně odmítnuta, aniž jim byla poskytnuta doba pro přinesení ovoce, jako u ostatních poselství. 7let problematického pontifikátu Františka staví Irská poselství opět do první řady kandidátů na opravdovou mluvu z nebe. Právě …More
Irská poselství jako jediná přímo ukázala na údajného falešného papeže (doplnila Emerichovou a sv. Františka z Assisi přímým ukázáním na dotyčnou osobu), proto byla briskně odmítnuta, aniž jim byla poskytnuta doba pro přinesení ovoce, jako u ostatních poselství. 7let problematického pontifikátu Františka staví Irská poselství opět do první řady kandidátů na opravdovou mluvu z nebe. Právě Františkovy kauzy, jako např. jeho exhortace AL, dohoda z Abu Dabi, amazonská synoda, problém sexuality redukovaný už jen na pedofilii, jeho věroučně matoucí dialogy s ateistickým novinářem, problematické rozhovory v letadle....., to vše nás nutí přehodnotit vývoj po koncilní teologie, jejímž plodem je František a nakonec i Vela. Tato pyšná bohověda se dopouští sama vážných věroučných chyb (už Jan Pavel II se vyjádřil kriticky k vývoji současné teologie), které mimo překvapivé předpovědi určitě nejsou v irských poselstvích. Pokud za jediné rozumné kritérium posouzení vezmu pravověrnost (shoda s neměnným Kristovým učením, předávaným katolickou církví od doby apoštolů), pak musím především zaútočit na Bergoglia a jeho modernistické křídlo v katolické církvi, než na irská poselství. Spíše on a jeho křídlo dnes mate katolickou církev a je možná nakonec dobře, že se mohou projevit po letech skryté destruktivní práce na teologických fakultách, kdy rozvolnili naše dříve dokonale konzistentní myšlení.
ekans
🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
žaba...tak to si nejako divne porovnal:

najprv pišeš že Mary Carbery menovite hovorila o Františkovi a potom si to prirovnal ku svätým prorokom, ako su František z Asisi a Emerichova, lenže obidvaja vôbec nemenovali pápeža, len všeobecne o nejakom falošnom papežovi.

Takže vôbec by som nespájal týchto svätých s Carbery
aj tá modloslužba vo Vatikáne bola falošná?? Írske posolstvá o tom hovoria roky dopredu.
Tymián
Raz to bude, ale kvôli napadnutiu a znesväteniu baziliky sv. Petra v Ríme nepriateľmi sv. Otca...
Pravda bude skrytá, už aj mnohí svätí to predpovedali a čo? Toto, čo spomínaš je otázne či išlo o modloslužbu...
Vraví sa doslovne,tak si to možno porovnať
MŮJ DŮM BUDE ZNEUŽIT K UCTÍVÁNÍ POHANSKÝCH BOHŮ NA ZNAMENÍ ÚCTY A SVĚTU SE OZNÁMÍ, ŽE JE TO TAK SPRAVEDLIVÉ
gloria.tv otázne či išlo o modloslužbu...áno, táto informácia zaznela z radov odporcov, ktorí to šikovne tak vykreslili a pápež, pokiaľ viem, sa k tomu nevyjadroval...
zaba
Samozřejmě, že Bergoglio nenazve své počínání na amazonské synodě modloslužbou, ale to neznamená, že v očích Božích takovou skutečně byla, to už je na naší odvaze vidět pravdu taková jaká je.
Čerpáš len z kritiky odporcov, ktorí nemuseli komplexne pochopiť pápežové kroky a samozrejme si ich vysvetlili po svojom. Hľadal som aj oficialne stanovisko cirkvi k tomuto problému ale priamo sa k tomu nikto nevyjadril. A keďže tieto podlé informácie sú len z radov kritikov a odporcov 2. VK, tak sú v duchu odporu. Nikdy potom nepochopia kroky nášho pápeža Františka... 😇 @zaba
PetraB
Asi jako když Bergoglio hystericky dal policií hledat do Tibery vyhozenou Pachamamu...to bylo jeho nářků a omluv pohanům...FÚÚÚÚJ!!!!!!!!!
Proč dojde k Varování?POZOR NA TENTO PRÍSPEVOK! JE TO FALOŠNÉ VAROVANIE...
Varovanie
JISTÁ ČÁST V MÉ CÍRKVI VYVINE SPOLEČNÉ ÚSILÍ, ABY TĚ UMLČELA

Má vroucně milovaná dcero,
dnes sis konečně uvědomila, jak velice je mému nejsvětějšímu Slovu odporováno, ale také jak je jistými členy v mé církvi odmítáno.
Ti, kteří nejsou schopni padnout k mým nohám a prosit o slitování, prohlašují sami sebe za hodny soudit moje svatá Slova dávaná lidstvu k záchraně duší.
Já jsem Bůh plný milos…
More
JISTÁ ČÁST V MÉ CÍRKVI VYVINE SPOLEČNÉ ÚSILÍ, ABY TĚ UMLČELA

Má vroucně milovaná dcero,
dnes sis konečně uvědomila, jak velice je mému nejsvětějšímu Slovu odporováno, ale také jak je jistými členy v mé církvi odmítáno.
Ti, kteří nejsou schopni padnout k mým nohám a prosit o slitování, prohlašují sami sebe za hodny soudit moje svatá Slova dávaná lidstvu k záchraně duší.
Já jsem Bůh plný milosrdenství, plný touhy zachránit všechny mé děti a jsem pomalý v hněvu. Dnes byla zkoušena moje trpělivost, když byl učiněn další útok, tentokrát od člověka, který prohlašuje, že mluví v mém jménu, s cílem diskreditovat tato poselství.
Ty, má dcero, se od tohoto dne nesmíš nechat zatáhnout do rozhovoru s jakýmkoliv takovým reprezentantem bez toho, že by sis nejdříve vyžádala mé svolení.
V jisté části uvnitř mé církve nyní existuje společné úsilí s cílem tě umlčet.
Mé děti, toto je čas, kdy víra mých nejhorlivějších následovníků, včetně členů mé církve bude vydána zkoušce, jaká nebyla viděna od doby mého ukřižování.
Právě tak, jako bylo se Mnou brutálně zacházeno a jak jsem byl odsouzen k smrti proto, že jsem se odvážil říkat Pravdu, když jsem přišel poprvé, tak také stejné zacházení bude vyměřeno mým prorokům v době, která povede k mému Druhému příchodu.
Budou se jim posmívat, budou zesměšňováni a pokládáni za blázny, když budou šířit mé Slovo.
Budou obžalováni z kacířství těmi, kdo hlásají mé učení, ale kteří nerozpoznali mé Slovo dávané dnešnímu světu. Strachujte se vy, kteří se pokoušíte uzavřít cestu, kterou Já teď pokládám před vás, abych zachránil lidstvo.
Budete potrestáni.
Budete se muset zodpovídat Mně za nespravedlnost, kterou působíte těm, kdo byli posláni, aby hlásali Boží Slovo v tomto času konce. Odmítněte proroky Pána a tím odmítnete Slovo Pána.
Vaše namyšlenost vás dělá slepými k Pravdě a nemáte právo Mě zastupovat. Velice Mě urážíte a vaše odmítnutí mého svatého Slova Mě hluboce zraňuje.
Pláču kvůli vašemu krutému odmítání, jehož se Mi dostává, zatímco současně kážete oslabenou verzi pravdy mých učení. Musíte nyní strávit čas v eucharistické adoraci dříve, než se Mnou budete moci komunikovat, abyste Mi umožnili vás vést na cestě k rozlišení.
@Varovanie - to sú všetko bludy, čo tu vkladáš. Láskavo si preštuduj informácie o falošnosti Irskej vizionárky a navkladaj tu bludy!
Írska vizionárka píše, že Bazilika sv.Petra bude zneužitá k uctievaniu pohanských bohov, toto mi vysvetlite,či je správne robiť a za druhé, Írske posolstvá sú pravé,pretože vyznávajú ,že Pán Ježiš Kristus prišiel v tele.
Vo Vatikáne sa už 50 rokov vzyva satan!
Pravda... vieš čo si myslim, že Mary Carbery už pred prijatím toho posolstva vedela z iných posolstiev (iných proroctiev) že Chram sv.Petra bude zneužitý na modloslužbu, takže ona to už mala v podvedomí a ked prijmala posolstvo svojimi hlasmi (duchmi), tak sa to len spojilo.

Totižto falošní vizionari častokrat prijmaju vo svojom srdci (hlas ducha) také posolstvá, s ktorými suhlasia prave …More
Pravda... vieš čo si myslim, že Mary Carbery už pred prijatím toho posolstva vedela z iných posolstiev (iných proroctiev) že Chram sv.Petra bude zneužitý na modloslužbu, takže ona to už mala v podvedomí a ked prijmala posolstvo svojimi hlasmi (duchmi), tak sa to len spojilo.

Totižto falošní vizionari častokrat prijmaju vo svojom srdci (hlas ducha) také posolstvá, s ktorými suhlasia prave kvôli tomu, že obsah posolstva sa ztotožnuje s tým, čomu sami veria.

Je pravda, že prijmaju aj také posolstvá, ktoré obsahuju novinky, ale pokial nie su v rozpore s tým, v čo veria. Ak by Carbery toto posolstvo predssa len prijala bez toho, aby niekedy počula o modloslužbe v Chrame, tak potom je ešte taka možnosť, že tomu chcela veriť.

Vysvetlim: napr. tužila po uznaní i za cenu, že jej posolstvo bude obsahovať niečo, čo aj ked bude zlé pre Cirkev predsa však jej to prinesie uznanie. To by bol ten horší pripad a nehovorim, že to bol ten dôvod, skôr sa priklanam k tomu prvemu, ale píšem aj o tom druhom, aby sa vedelo, že existuje aj taký dôvod.
Vyznáva,že Pán Ježiš Kristus prišiel v tele,čo falošný prorok od Satana nedokáže urobiť ,pripustiť! ďalej niet čo komentovať
Mates5485
Jasné,že írska posolstvá sú od satana aj od užívateľa varovania čo šíri po ďalšie ste slepí,keď neviete o tom,že celé to bolo modloslužba aj pohanstvo. Celá amazonská synoda je diablovo dielo. Či to chcete alebo nie.
Pravda... ak hovoríš že falošný prorok nedokaže vyznávať Ježiša za Syna Božieho a pritom Františka považuješ za falošneho proroka, ako to, že František nespočetne krat vyznáva Ježiša za Syna Božieho počas liturgie?!
Vyznáva perami, ale jeho srdce vykrmene na deň zakalacky je ďaleko od Pána. Viď. farizeji!!! 🚬
Mates5485
Nevieš čítať Peter stále len sa vyhybaš toho čo sa ťa buď človek niečo opytá alebo napíše ohľadom toho čo sa deje vo Vatikáne a Ríme na čele s františkom bergoliom.