Puste groby w Tajlandii
Być może jest to początek fałszywych zmartwychwstań opisanych w objawieniach w La Salette gdzie demony mają się objawić w ludzkich ciałach.
Empty tombs in Thailand
Perhaps this is the beginning of the false resurrections described in the apparitions in La Salette where demons are to be revealed in human bodies.
KP 18.01.2013
Dla wielu świat może wydawać się taki sam, ale …More
Puste groby w Tajlandii
Być może jest to początek fałszywych zmartwychwstań opisanych w objawieniach w La Salette gdzie demony mają się objawić w ludzkich ciałach.
Empty tombs in Thailand
Perhaps this is the beginning of the false resurrections described in the apparitions in La Salette where demons are to be revealed in human bodies.
KP 18.01.2013
Dla wielu świat może wydawać się taki sam, ale tak nie jest. To z powodu zła spowodowanego przez wcielenie demonów, które błądzą po korytarzach władzy, cała ludzkość będzie cierpieć.
Friday, January 18th, 2013 @ 19:30
To many, the world may seem the same, but, it is not. It is because of the evil, brought about by the demons incarnate who wander the corridors of power, that the whole of humanity will suffer.
KP 20.01.2013
Ponieważ szatan zwodzi świat do uwierzenia, że on nie istnieje, ani że jego demony, upadłe anioły, przemierzają swobodnie świat szukając schronienia w sercach i ciałach ludzi, jest on nieznany dla niewierzących.
Sunday, January 20th, 2013 @ 10:10
Because Satan deceives the world into believing he does not exist, or that his demons, the fallen angels, do not roam the world freely, seeking refuge in the hearts and bodies of people, he is unknown to unbelievers.