Language
3 1 533
Anton Čulen

Arcibiskup K. Kmeťko: Vďačnosť by mal prejaviť slovenský národ aj Dr. Jozefovi Tisovi, prvej hlave …

Patrilo by sa, aby terajší parlament Slovenskej republiky z vďačnosti za celoživotnú obetavú prácu pre blaho nášho národa , vyhlásil: „Andrej Hlinka zaslúžil sa o slovenský národ!“ 80. Výročie vzniku… More
acer
Otec Hlinka je OK, ale něco iného sů hlinkovci a Tiso.
Anton Čulen
Fórum života podporuje z dvoch rovnakých zákonov iba jeden. Vyzývam poslancov, aby zahlasovali za oba zákony a aby spojili rozpravu o oboch do jedného, pretože sú rovnaké,” uviedol Kuffa