vi.news
67

Giám mục "không có nghĩa vụ" báo cáo lạm dụng cho cảnh sát

"Là một giám mục, Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo một linh mục ấu dâm, đây là nhiệm vụ của những người có trách nhiệm của cha mẹ," Giám mục Palestrina đã nghỉ hưu, Domenico Sigalini, giải thích …