Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Frančišek odstrani nadškofa Gänsweina

Frančišek je prefekta Papeškega gospodinjstva, nadškofa Georga Gänsweina, dal na odobreno odsotnost z dela. Po poročanju novic Die-Tagespost.de (5. februarja) omenjen ukrep velja za nedoločen čas (…