38:46
BAH
129439.2K

2012-02-16 kazanie - ks. Piotr Natanek

cz.5 Cztery grzechy główne ks. Piotra Natanka 16 II Czwartek. Dzień powszedni. Jk 2,1-9; Ps 34,2-3.4-5.6-7; J 6,63b.68; Mk 8,27-33; źródło: christusvincit-tv.pl (publikowane za zgodą ks. Piotra) …More
cz.5 Cztery grzechy główne ks. Piotra Natanka

16 II Czwartek. Dzień powszedni.
Jk 2,1-9; Ps 34,2-3.4-5.6-7; J 6,63b.68; Mk 8,27-33;

źródło: christusvincit-tv.pl

(publikowane za zgodą ks. Piotra)

2012-02-16 kazanie - ks. Piotr Natanek

EWANGELIA

Mk 8,27-33
Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.
On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Oto słowo Pańskie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W imię Ojca i Syna i Ducha Świetego...
Zdrowaś Maryjo...
Stolico Mądrości – módl się za nami.

{usiądźcie wygodnie}
{komunikat do Agatki: to dzisiejsze kazanie dalej jest z cyklu „obrony ...”, ale zapamietaj sobie datę, bo z tego też będzie niezależna kaseta}


Moi kochani!

Jeśli by ktoś mi dzisiaj doradzał jaką Ewangelię wziąć do dzisiejszego mojego kazania - nie byłby w stanie. Ona precyzyjnie pasuje do tego co się w tych dniach wydarzyło.


Zejdź Mi z oczu, szatanie,” - mówi Pan do Piotra - „bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Tym Piotrem w tych dniach byłem ja.

Popełniłem błąd. Dlatego dzisiaj wiele rzeczy wam wyjaśnię abyście nie szli ta drogą bo Pan Jezus, w związku z tym cyklem kazań, przekazuje nam cudowną naukę. Ja chwytam „strzała” uczciwego, a wierzę, że do mnie mówi, stąd też …
Najpierw przepraszam, gdzie w tych czterech kazaniach [2012-02-12—15] dotknąłem elementów ludzkich - a nie do mnie ocena. Więc oceniłem Księdza Kardynała Dziwisza – przepraszam Go. Oceniłem biskupów, kiedy była akcja całego świata „arcybiskup Wielgus”.
Jeszcze „strzała” chwycił proboszcz makowski, mój kolega z roku, no i wikary. Ale Ci tam niewiele, bo pokazałem im tylko,że na gruncie makowskim rodzi się trzecie źródło wiary jakim jest Szatan.
Nie było w tym wszystkim nic mojej miłosci, dlatego Pan Jezus … chyba … niewiem, to jest, to jest cud, to jest wielkość Boga, ... w połączeniu z dzisiejszą Ewangelią daje przestrogę – Mnie, przy okazji Wam wszystkim.
Stylu kazań nie zmienię. Natomiast niektóre metody Bogu się nie podobają.
Nie można pięścią na pięść. I niestety ale popełniłem błąd. Chciałem się wybielić własnymi siłami. A ja mam tylko Boga wybielać a mnie będzie Bóg wybielał.
To takie streszczenie tego...
To jest bardzo istotne kazanie. Zapamiętać sobie dzisiejszą datę. Który dzisiaj jest? ...piętnasty tak?.. szesnasty. Najbliższym to. Jest to rodzaj wojowania jaką nam Pan Jezus pokazuje.
O tym Wam nie raz mówiłem. W tej, w tej takiej bitwie zaszczucia człowiek, po prostu, popuścił sobie za mocno góralską werwę i krew. Lepiej było mi upuścić albo z żyły wątrobowej albo sercowej krew a niżeli podjąć. Tu Was wszystkich uspakajam. Pan Jezus idzie z nami – kocha nas. Natomiast jest to cudowne – uczy nas. Uczy tak jak Piotra dzisiaj. Przed chwila błysnął formą. „Ty jesteś Mesjasz”. Wszystko super. I później Pan Jezus daje cudowną naukę, że przyjdzie bierpienie. Jak posłuchcie tego tekstu, to dzisiaj zrozumiecie jak Bóg nas kocha. Jaki jest cierpliwy względem nas i że dzieci moje – jesteśmy w Prawdzie. Jeszcze nas Szatan nie uwiódł. Mówie jeszcze bo musimy bardzo uważać aby nas nie uwiódł. Bo wielu tych co otrzymali łaskę od Boga, łaskę kontaktu z nim, schodzą na manowce i staja się narzędziem Szatana. To jest tak niebezpieczne. Dlatego Pan Jezus wyjaśnia Apostołom i mówi, ze Syn Człowieczy będzie wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów, uczonych. Że będzie zabity i mówi to otwarcie, te słowa. Kiedy Piotr nie wytrzymuje. Zacząl se myśleć po ludzku. Jo sobie w ostatnim czterech kazaniach troszku tej ludzkości dopuściłem, a trzeba było się w jęzor ugryźć. Stąd jeszcze raz te cztery trzy podmioty, które wymieniłem na początku, jeszcze raz przepraszam i będę przynajmniej przez miesiąc, co niedzielę, w ogłoszeniach przypominał, że kazdy rycerz obowiązkowo musi ogladnąć kazanie z 16-go lutego. Abyście nie popełniali mojego błędu.

Synu Mój! Nie podoba mi się w jaki sposób bronisz moich praw.
To „Orędzie” jest z dzisiejszego dnia. Pięć godzin jeździłem na traktorze.
Nawet mnie tak suszył…. od jedenastej do czwartej nie zszedłem z traktoru.
Trzy razy się zakopałem. Śniegi metrowe. To była... A w tym czasie Pan Jezus robił swoje.

Czy nie wiesz, że kto mieczem wojuje od miecza ginie?” To Piotr też …
mistrzo and 3 more users like this.
mistrzo likes this.
stanislawp likes this.
Teresa45 likes this.
baj900
Niech dobry Bóg błogosławi
lokkajmarian@o2.pl likes this.
BAH
+ + +
Strategia działania masoneri

Mówić o masonerii dzisiaj, to narażać się na posądzenie o fobie anty masońskie, o chęć polowań na czarownice, w końcu o wskrzeszanie dawno nieaktualnych mitów. A tymczasem masoneria to cząstka naszej współczesności, niezbyt widoczna ale bardzo aktywna.
Kto zachował wizerunek masonerii z przełomu XIX i XX wieku z jej agresywnością antykościelną, kampaniami prasowymi …
More
Strategia działania masoneri

Mówić o masonerii dzisiaj, to narażać się na posądzenie o fobie anty masońskie, o chęć polowań na czarownice, w końcu o wskrzeszanie dawno nieaktualnych mitów. A tymczasem masoneria to cząstka naszej współczesności, niezbyt widoczna ale bardzo aktywna.
Kto zachował wizerunek masonerii z przełomu XIX i XX wieku z jej agresywnością antykościelną, kampaniami prasowymi i nagonkami np. wokół objawień w Fatimie - ten może mniemać, że masonerii teraz nie ma. A ona jest i działa, ale inaczej.

Od tamtego czasu masoneria zmieniła taktykę. Rosnący autorytet moralny i intelektualny Kościoła Katolickiego w XX wieku przekonał ją, że walcząc z nim z otwartą przyłbicą, przysparza sobie więcej wrogów niż sympatyków, a jej wpływy w krajach i środowiskach katolickich maleją. Zaprzestała oficjalnej walki, przeciwnie, zaczęła dążyć do porozumienia z władzami kościelnymi a w środowiskach, na które chciała wywierać wpływ, rozpowszechniała opinie, że nie ma zasadniczych różnic między wiarą chrześcijańską a orientacją masońskąa jest dużo zbieżności. Starała się jednocześnie mieć swoich ludzi i swoje agendy w ruchach cieszących się specjalnym zainteresowaniem i autorytetem w danym momencie, jak np. w przygotowaniach do konferencji w Helsinkach a potem w inicjatywach po niej wyłonionych. Nie na tym koniec: bardzo zabiega o to, aby mieć swoje komórki na wyższych uczelniach, w organizacjach międzynarodowych, w Kościele także...
W celu rekrutacji nowych członków penetruje głównie środowiska inteligenckie, nauczycielskie, kadry kierownicze, wolne zawody, świat wielkiego biznesu i polityki. Do masonerii nie można się zapisać, można być tylko do niej zaproszonym, więc nie jeden zaproszony czuje się tym doceniony, wyróżniony, zaliczony do kręgów elity. Zapraszający umiejętnie podsycają wielkie pożądania człowieka: wiedzieć, znaczyć, posiadać i mieć władzę. Kandydat jest zobowiązany od początku do absolutnej szczerości wobec nowych władz i do dyskrecji.
Władze masońskie staraj ą się o to, aby członkom umożliwić karierę zawodową czy społeczną. W ten sposób uzależniają ich od siebie. Zaciągnąwszy takie zobowiązania wobec organizacji, mason, który chciałby opuścić jej szeregi, napotyka na trudności. Oprócz loży do której należy, czuwa nad nim loża sekretna, składająca się z niewielkiej ale wpływowej liczby mistrzów; z niej wychodzą ostrzeżenia, groźby do utraty życia włącznie. Taktyką masonerii jest także tworzenie szeregu organizacji o celach i hasłach szlachetnych: pomocy humanitarnej, akcji charytatywnej, zajęcia się niepełnosprawnymi, młodzieżą. Wzniosłość tych celów i pozorna nieszkodliwość masonerii powodują, że wielu katolików idzie na jej lep uczestnicząc w lożach a przede wszystkim w dziełach przez nią inicjowanych. Do tych ostatnich należą Rotary Club, Lion's Club i inne. Są to przedszkola masońskie, umożliwiające obserwację osób, które potem zaprosi się do loży.
Próby rzetelnej konfrontacji doktryny masońskiej z chrześcijaństwem napotykają na gwałtowne protesty masonów - "katolików", jak to miało miejsce w 1997 roku na łamach francuskiego pisma katolickiego Familie Chretienne (nr 1013 z VI 1997).
Głos zabrał wtedy dr Maurice Caillet, konwertyta, który przed swoim nawróceniem przez 15 lat był członkiem loży Wielkiego Wschodu Francji, zrzeszającej tylko w tym kraju 41 tyś. masonów. Doktor Caillet osiągnął w masonerii wysoki stopień wtajemniczenia, zajmował szereg ważnych stanowisk, więc można go uznać za wiarygodnego, jeżeli stwierdza, że nie sposób pogodzić wierność Chrystusowi i Jego nauce z przynależnością do loży masońskiej, niezależnie od jej rytu, bo i w masonerii są różnice doktrynalne w poszczególnych obediencjach.
Hasłami masonerii są: wolność, równość, braterstwo, wylansowane przez Rewolucję Francuską i stanowiące do dziś zawołanie Republiki Francuskiej. Czasami dodaje się dziś czwarte hasło: solidarność, może dlatego, ze słowo to w ostatnich dwudziestu latach zrobiło światową karierę. Ale różna treść się pod tymi słowami kryje. Od każdego, kto wstępuje do masonerii, wymaga się w imię wolności odrzucenia wszelkiego dogmatu. Więc katolik powinien w tym momencie zaprzeć się Jezusa Chrystusa jako Boga - Człowieka, Trójcy Świętej, Odkupienia, Zmartwychwstania, życia wiecznego.
Choć masoneria, jak sama deklaruje, nie jest religią, stworzyła pewną wizję zamiast Boga: jest to Wielki Architekt,który zbudował świat, ale jednocześnie życie człowieka go nie interesuje. Mamy sobie radzić sami. Nie ma Łaski, Odkupienia, Miłosierdzia. Zainteresowanie światem pozazmysłowym, duchowym wykazuj ą niektóre środowiska masońskie, idące w kierunku okultyzmu, ale szeregowy mason nie jest do tych zainteresowań zachęcany, ma iść za instrukcjami swojej loży, zajmując się sprawami doczesnymi. Te są najważniejsze. W praktyce masoneria służy rozwijaniu trzech podstawowych pożądań człowieka: wiedzieć, posiadać, mieć władzę. Nie ma w niej miejsca na Boga osobowego, Ojca bliskiego człowiekowi do tego stopnia, że Syna swego poświęcił, żeby człowiek mógł być znowu Jego dzieckiem, nie ma więzi miłości między Bogiem a człowiekiem i między człowiekiem a Bogiem. Nie ma nieba, jest pustka kosmiczna, nie ma wiecznego udziału w szczęściu Bożym, jest po śmierci jakiś Wieczny Orient, bliższy nicości niż życiu.
Chrystus jest uznawany, ale jako człowiek, postać historyczna, twórca systemu filozoficzno-moralnego, inspiracja artystyczna. Nic więcej.
Jak tu pogodzić naszą chrześcijańską wiarę i doświadczenie Jezusa Chrystusa, Pana i Odkupiciela, Chleba Eucharystycznego w naszym życiu doczesnym, Alfy i Omegi wszystkiego teraz i zawsze, z takim ograniczonym Jego obrazem?
Na Pismo Święte masoni powołują się często, w swych rytach zachowują różne relikty biblijne, potrafią nawet przysięgać na Biblię. Ale dla nich to nie Słowo Boga do ludzi, to nie Objawienie, księga Przymierza Boga z człowiekiem.
Na szczególną uwagę zasługuje masońskie poszukiwanie prawdy. Od początku racjonalistyczna, masoneria jako jeden z celów stawiała oświecenie, poznanie, zgłębianie tajemnic. Dlatego adresowała swoją propozycje głównie do intelektualistów. Ale SWOJĄ prawdę czy oświecenie podaje swym członkom w wymierzonych porcjach poprzez etapy różnych inicjacji, sekretów, kręgów, stopni wtajemniczenia. To światło - mówi doktor Caillet - jest iluzją, poświatą, czymś, czego stale się oczekuje i nigdy nie dostrzega. Ten ezoteryzm dawkowany nie ma wiele wspólnego z wolnym poszukiwaniem odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia rozum ludzki. Dzisiaj, zgodnie z tendencjami postmodernistycznymi, uznaje się w masonerii coraz częściejrównowartość wielu prawd, myląc subiektywne poglądy człowieka z obiektywnie istniejącą prawdą.
Czego innego nauczał nas Jezus Chrystus mówiąc do tłumów językiem potocznym, jawnie, adresując swój ą Dobrą Nowinę do wszystkich ludzi. Każdy, kto chce, może czerpać z Chrystusowej nauki pod jednym warunkiem, że przyjmie ją w całości, bez wybierania tylko tego, co mu dogodne. Dekalog obowiązuje wszystkich chrześcijan od pierwszoklasisty do papieża. Jeżeli życie chrześcijan nie dorasta do wymogów Ewangelii, to dlatego, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Istnieje jedna Prawda - Jezus Chrystus, Światłość świata. Kto za Nim idzie, nie błąka się w mrokach, oczekując od ludzi oświecenia czy wtajemniczenia. W miarę poznania Boga każdy znajdzie odpowiedź na wiele nurtujących go problemów, bo Bóg rozumie go lepiej, niż on sam siebie rozumie. Nie możemy rozumieć człowieka bez Chrystusa (Jan Paweł II).
Z masońskiego relatywizmu odnośnie prawdy wynika relatywizm moralny tej orientacji. Wszędzie, gdzie miała swoje wpływy masoneria - mówi doktor Caillet - opowiadano się za rozwodami, aborcją i antykoncepcją.
Wielkim hasłem lansowanym przez propagandę pochodzenia masońskiego to tolerancja. Niekiedy wymóg tolerancji stawiany jest tak rygorystycznie, że prowadzi do aktów moralnego terroru. Jeżeli w jej imię zakazuje się używania symboli religijnych chrześcijaństwa np. w dekoracjach przedświątecznych (miało to miejsce w Europie), to jak to nazwać?
Masoneria, jak sama głosi, nie jest religią, ale dąży do utworzenia religii, któraby odpowiadała wszystkim ludziom. Tak to formułują Konstytucje Andersona - pierwszy dokument programowy masonerii z 1723 roku. Dzisiaj jest to realizowane poprzez popieranie tendencji synkretycznych - tzn. do zmieszanie wszystkich religii ze sobą jako równouprawnionych, na zasadzie każda mówi o Bogu takim, jakiego dany człowiek potrzebuje. Wszyscy wierzą w Boga, ale każdy ma swojego boga. Ludzie mają mieć swoją prawdę, swój ą etykę, swojego boga, jak się ma swego dentystę, swego adwokata, swoje konto w banku. Przeciw synkretyzmowi, który jest dzisiaj wielkim zagrożeniem, staje bardzo stanowczo Kościół Katolicki, ostrzegając przed mieszaniem doktryn wiary, obrzędów i symboli liturgicznych, metod modlitwy.
Masoneria, choć deklaruje swoją chęć porozumienia z Kościołem, to naprawdę uważa go za główną przeszkodę na drodze swego rozwoju. Dlatego liczne są próby dostania się do jego struktur hierarchicznych, aby móc manipulować nim od wewnątrz. Solą w oku jest Jan Paweł II. Coraz to w różnych miejscach wybuchaj ą kry tyki jego słów czy działań, są nagłaśniane protesty przeciw jego pielgrzymkom np. do Tours we Francji. Trudno dopatrywać się wszędzie inspiracji masońskiej, ale znając metody tej organizacji, wykluczyć jej nie można.
Kościół nigdy nie dał się zwieść pozornie humanistycznym hasłom masonerii, nie przyjął deklarowanej chęci porozumienia, nie widząc uczciwych podstaw do niego. W 1983 roku Kongregacja Doktryny Wiary wydała Deklarację, podpisaną przez prefekta kard. Józefa Ratzingera, przyjętą przez papieża Jana Pawła II i ogłoszoną na jego polecenie. Czytamy w niej: negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje wciąż niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii świętej.
Mimo upływu lat, zagrożenie nadal trwa i wielu chrześcijan w swojej niewiedzy czy naiwności dostało się pod wpływy masońskie, głównie za przyczyną organizacji paramasońskich jak Lions's Club czy Rotary Club. Ta ostatnia została określona przez doktora Caillet mianem łodzi podwodnej masonerii.
Bóg, zatroskany o losy ludzkości znajdującej się na groźnym zakręcie, posyła swoje ostrzeżenia w licznych objawieniach i orędziach. Kobiecie francuskiej, Francoise, dnia 10 lipca 1996 roku Pan Jezus podyktował następujące słowa:
«To, co ci przekazuję obecnie, ma na celu otwarcie oczu tym, którzy nie widzą tej niszczycielskiej siły, jaką jest masoneria. Szatan postanowił działać na zgubę życia, pragnąc zbuntować ludzi przeciw Bogu w najbardziej szatańskim z dzieł, zbudowanym na pysze i nienawiści Boga - masonerii.
Jest to wyrafinowane dzieło zniszczenia, które ukrywa się pod pozorem dobroczynności. Jest to władztwo idące od szatana tak niedostrzegalnie, że nie podejrzewaj ą go nawet niektórzy wierni, zabłąkani w tej sekcie.Subtelna trucizna, która działa skrycie, aby podważyć tron Boga i zająć Jego miejsce.Lituję się nad duszą, która w pewnym momencie chce powrócić do światłości i zrozumieć, jak to wszystko jest ciemne i szkodliwe. Ale tak niewielu tego pragnie... Chcę ich ratować: pomóż Mi, przekazując to orędzie tym umarłym za życia, ich dusze są czarne jak śmierć; oni Mnie torturują i biczują, stając się zdobyczą szatana. Obrzydliwość ich własnych grzechów ich zadusi, jeżeli nie powrócą do Mnie...»

Teresa Tyszkiewicz
Jędrek
KRÓLUJ NAM CHRUYSTE I BŁOGOSŁAW SWOJEMU PROROKOWI!
amoreloo
Módlmy sie ,aby ks Natanek pojednał się z zwierzchnikami Koscioła
+ + +
Niezwykle aktualne słowa kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski

1. Państwo liberalne:
W pojęciu liberalnym państwo nie uznaje Boga, nie liczy się z Nim pod żadnym względem, nie przyjmuje Jego praw etycznych, nie zważa na Jego religię, czyli jest zasadniczo bezwyznaniowe. Zwykle posuwa się dalej, staje się bezbożne... wykreślaBoga z Konstytucji, ruguje ze szkoły, wyrzuca z ustawodawstwa, a nawet …More
Niezwykle aktualne słowa kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski

1. Państwo liberalne:
W pojęciu liberalnym państwo nie uznaje Boga, nie liczy się z Nim pod żadnym względem, nie przyjmuje Jego praw etycznych, nie zważa na Jego religię, czyli jest zasadniczo bezwyznaniowe. Zwykle posuwa się dalej, staje się bezbożne... wykreślaBoga z Konstytucji, ruguje ze szkoły, wyrzuca z ustawodawstwa, a nawet kult Jego i wiarę prześladuje.

2. Modlitwa
Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo - jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.

3. Upadek wiary i moralności
Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wyniki tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo: "Bramy piekielne nie przemogą go" [Mt 16, 18]. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szalę tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu. Jeśli kto, to zwłaszcza my, kapłani Chrystusowcy, winniśmy w tej decydującej walce stanąć w pierwszych szeregach. Od nas zależy, by godzinę triumfu przyśpieszyć. Każdy z nas w tym boju ma wyznaczone stanowisko. Kto na wyznaczonym swoim posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża na niebezpieczeństwo innych. Kto zaś z tej walki z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskichChrystusa.

4. Maryja zwycięży
Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo jeśli przyjdzie - będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów i Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, odwoła do nieba i będzie, jak chce sam Bóg. Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie... Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa.
Malgorzata11
Dusza szlachetna umie przeprosić w takim stylu!
Szczęść BOŻE Księdzu Piotrowi!
amoreloo
Duch Świety cie prowadzi proroku naszych czasów ! NIECH CI BÓG BŁOGOSLAWI!

proroku?
Jędrek
Duch Świety cie prowadzi proroku naszych czasów ! NIECH CI BÓG BŁOGOSLAWI!
baj900
..
Szczęść Boże!

Bardzo chcielibyśmy zainteresować Państwa dziełem,
które pragniemy przeprowadzić w Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2012, w parafiach na terenie Polski, a także w parafiach polonijnych.
Akcja ta w sowim założeniu ma dotyczyć zaangażowania wiernych poszczególnych parafii w modlitwę za kapłanów i uwrażliwiać w odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów. Modlitwa ta miałaby trwać …More
..
Szczęść Boże!

Bardzo chcielibyśmy zainteresować Państwa dziełem,
które pragniemy przeprowadzić w Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2012, w parafiach na terenie Polski, a także w parafiach polonijnych.
Akcja ta w sowim założeniu ma dotyczyć zaangażowania wiernych poszczególnych parafii w modlitwę za kapłanów i uwrażliwiać w odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów. Modlitwa ta miałaby trwać 30 dni. I w zależności od woli modlącego albo trwać nadal, albo zostać przekazana kolejnej osobie lub zakończona. Ponieważ parafię może zgłosić proboszcz lub wikariusz, dlatego bardzo prosimy o podsunięcie swoim księżom pomysłu udziału w tej akcji i promocję najskuteczniejszą formą poczty "pantoflowej". Dziękujemy, jak zawsze za Waszą pomoc!!!

Parafia, która wyraziłaby taką chęć po Liturgii Wielkiego Czwartku rozdałaby chętnym wiernym wizytówki/intencje, na której widniałoby imię, rok świeceń konkretnego księdza i intencję (ta sama dla wszystkich) w tym roku modlimy się o miłość do Kościoła i zapał w dziele Nowej Ewangelizacji (wizytówki parafia otrzymuje już przygotowane, z imieniem księdza i rokiem święceń). Oraz byłyby tam wyjaśniony sens i idea dzieła. Wizytówki/intencje otrzymywałby konkretna parafia po wypełnieniu zgłoszenia na naszej stronie. Udział w akcji jest bezpłatny, prosimy jedynie o pokrycie kosztów przesyłki, która będzie zawierać plakaty, wizytówki/intencje, treść ogłoszenia do odczytania wiernym oraz list do Księdza wyjaśniający ideę dzieła.

Naszym marzeniem jest, aby objąć modlitwą wszystkich polskich kapłanów zakonnych i diecezjalnych, jest ich ponad 33 000, ufamy, że się uda.

W związku z tym chcielibyśmy bardzo zachęcić do udziału w tej akcji, wszelkie szczegóły oraz możliwość zgłoszenia przez kapłana parafii można dokonać przez naszą stronę www.kaplani.com.pl/mysli/akcja.php: ..
weni
Przepraszam NN...ładne niebo więc pytam czy ten twój obrazek latających samolotów może świadczy o tym że latałeś bądź latasz tak czy siak dobry to wybór aniołowi w efezie napisz kochaj i rób co chcesz :-?
Jędrek
dominiuS -Słuszna racja ,jak ktoś ustawia wszystkie swoje wysiłki na walke z Prawda i Dobrem (jakim dla Polski jest ks.Natanek -a moze byc i nadzieja dla swiata )-to wczesniej czy pózniej skończy w otchłaniach! ale jak nas naucza katechizm ;póki człowiek zyje póty ma czas!
DonimuS
ÑÑ - "Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim ". Francoise Sagan
Jędrek
++++dlatego tak szczególnie -szanujemy ks.Natanka -bo jako jeden z nielicznych ,bez pardonu o tym mówi nie tylko im prosto w twarz ale również nas poucza i nakierowywuje na proste drogi !
+ + +
Roman Dmowski - cytat z ,,KWESTIA ŻYDOWSKA,,

,,Nigdy, jak już powiedziano wyżej, Żydzi nie mieli tak wielkiego wpływu i znaczenia wświecie, jak w chwili zakończenia wielkiej wojny. Zdobycze, które wówczas porobili, triumfy,które święcili, uprawniały ich we własnym przekonaniu do jak najśmielszych nadziei na przyszłośći wpoiły innym narodom pojęcie o ich niezachwianej, ciągle rosnącej potędze.,…
More
Roman Dmowski - cytat z ,,KWESTIA ŻYDOWSKA,,

,,Nigdy, jak już powiedziano wyżej, Żydzi nie mieli tak wielkiego wpływu i znaczenia wświecie, jak w chwili zakończenia wielkiej wojny. Zdobycze, które wówczas porobili, triumfy,które święcili, uprawniały ich we własnym przekonaniu do jak najśmielszych nadziei na przyszłośći wpoiły innym narodom pojęcie o ich niezachwianej, ciągle rosnącej potędze.,,


Całość: www.scribd.com/…/50713631-Kwestj…
ÑÑ
weni ... ksiadz Natanek uwaza to najprawdopodobniej za elementy misji duszpasterskiej bez ktorej wypelnienia ciezko bedzie dostac sie do raju. A ze przekracza to ludzkie sily ...to juz inna bajka
weni
BA!
Jak w tym porzekadle "nie można i zjeść ciastko i mieć ciastko" i "zachłanny dwa razy traci". Więc albo młyn, biznes, przyjęcia, spotkania i nie ma dnia spokojnego...albo pustelnia, samotność, spokój. Bez weryfikacji podejścia myśle że żadne wakacje nie pomogą chyba że w niebie...i byłby duży brak. Każde położenie ma swe dobre i złe strony, a chyba na coś trzeba się zdecydować. Wszak próby …More
BA!
Jak w tym porzekadle "nie można i zjeść ciastko i mieć ciastko" i "zachłanny dwa razy traci". Więc albo młyn, biznes, przyjęcia, spotkania i nie ma dnia spokojnego...albo pustelnia, samotność, spokój. Bez weryfikacji podejścia myśle że żadne wakacje nie pomogą chyba że w niebie...i byłby duży brak. Każde położenie ma swe dobre i złe strony, a chyba na coś trzeba się zdecydować. Wszak próby urządzenia pustelni w młynie właśnie spełzają na niczym, a i młyn pustelnią nie jest...nie oszukujmy się. Czyż nie jest mądre porzekadło góralskie "zachłanny dwa razy traci". No i co..kto powie że "wrzeszczę" albo się wymądrzam ;-?
+ + +
och, jak nie na rękę są konkretne przykłady podawane przez ks. Piotra na niszczenie Kościoła.
Przykłady za osobami uznanymi przez Kościół Katolicki za świętych, czy błogosławionych próbuje się dyskredytować i pseudonaukowym słownictwem ubrać ,,kupę,, w piórka - stosownie do teorii, że świat KOCHA BOGA, i robi WSZYSTKO za Jego przykazaniami.

Krótko i na temat destrukcji kościoła jest napisane …More
och, jak nie na rękę są konkretne przykłady podawane przez ks. Piotra na niszczenie Kościoła.
Przykłady za osobami uznanymi przez Kościół Katolicki za świętych, czy błogosławionych próbuje się dyskredytować i pseudonaukowym słownictwem ubrać ,,kupę,, w piórka - stosownie do teorii, że świat KOCHA BOGA, i robi WSZYSTKO za Jego przykazaniami.

Krótko i na temat destrukcji kościoła jest napisane między innymi w ,,Tajemnice czasów ostatecznych,, błogosławionej Katarzyny Emmerich.

Ludziom dobre woli zależy na przywróceniu dobrych relacji z Bogiem na wszystkich płaszczyznach naszego życia.

Antykościół ma swoje rytuały, ofiary z ludzi, bezczeszczenie komunikantów, własną biblię, kapłanów, itd. oraz CEL główny ustanowienie ANTYCHRYSTA królem na ziemi, aby objął ją stalowym uściskiem zmuszając WSZYSTKICH do oddania mu czci. (w ten sposób zmuszając do wyrzeczenie się Boga).

Ks. Piotr Natanek oddał się dziełu Intronizacji Jezusa Chrystusa, w moim odczuciu zrezygnował z siebie. Kto by chciał być tak dobrowolnie ,,głaskany,, przez świat jak on.

Fascynujące jak pouczacze vel orzeKACZE wiedzą wszystko lepiej - oceniają charakter i możliwości ks. Piotra, kiedy to właśnie on wszystko postawił na:
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
ÑÑ
weni napisala: Ryzykuję że objawią się tacy co okrzykną iż się czepiam alboco...jednak spytam co mamy myśleć o przepraszaniu "podmiotów" w stylu: przepraszam...ale nie jestem winien ja tylko moja góralska natura, przepraszam...ale to przez was bo zamiast dbać o mnie zawracacie mi d** ? No i na czym miałoby polegać "zaparcie się siebie" jeśli człowiek byłby otoczony tylko dbajacymi przyjaciółmi "…More
weni napisala: Ryzykuję że objawią się tacy co okrzykną iż się czepiam alboco...jednak spytam co mamy myśleć o przepraszaniu "podmiotów" w stylu: przepraszam...ale nie jestem winien ja tylko moja góralska natura, przepraszam...ale to przez was bo zamiast dbać o mnie zawracacie mi d** ? No i na czym miałoby polegać "zaparcie się siebie" jeśli człowiek byłby otoczony tylko dbajacymi przyjaciółmi "po sercu", a nie "żmijami" ?

To najprawdopodobniej przejaw skrajnego napięcia nerwowego. któremu zaradzić może tylko sam ks Natanek. Ten facet powinien jechać na długie wakacje! Pracując w taki sposób wykończy się nerwowo, Takiego nawału pracy nawet przysłowiowy koń by nie wytrzymał: ksiądz, prorok, wodz, biznesmen, rolnik, syn, pielgrzym, historyk ….
Stworzył on wodzowski ruch religijno - społeczny, któremu brak organizacji. Wszystko spada zatem na jego barki. Wewnątrz ruchu nie istnieją kryteria oceny „prawdziwości” objawień (które może mieć każdy), nie wiadomo kto (co) decyduje ostatecznie o tym, co jest wolą Bozą a co nią nie jest, „ doktryna natankizmu” podobnie jak reguły życia na „Pustelni” ulega zmianom …etc… dlatego ludzie zadają pytania.
Poza tym duchowe rozterki w związku z suspensą, wątpliwości dotyczące „objawień” i zycia duchowego…. itp. itd. bardzo dużo go kosztują. Zresztą sam o tym mówi.
Jędrek
Oprócz słowa ;tolerancja ; -szatan wymyslil sobie jeszcze inne słowa np .homofob ! -po to by dokonac dzieła swojego -rozbicie KK-go -zniszczyć rodzine ,odebrać rozdicom opieke nad dziećmi -a potem -zjednoczyc narody (dobrowolnie liub na siłe ) - ogłosza jeden rząd swiatowy (antychrysta ) i zachipuja ludzkość (znamie bestii )
+ + +
TOLEROWAĆ ZŁO - tyle wystarczy, aby zdominowało świat..

W Piśmie Świętym nie ma ani jednego słowa ,,TOLERANCJA,, jest natomiast ,,instrukcja pouczania,, błądzących..

Oczywiście najlepiej rozedrzeć szaty, podnieść larum, ukamieniować pouczającego (patrz św. Szczepan) i dalej wrócić do zła.

Metoda stara jak świat. Nie ważne co mówi ,,prorok,, i jak mówi, ważne, że sprzeciwia się ZŁU. Czy …More
TOLEROWAĆ ZŁO - tyle wystarczy, aby zdominowało świat..

W Piśmie Świętym nie ma ani jednego słowa ,,TOLERANCJA,, jest natomiast ,,instrukcja pouczania,, błądzących..

Oczywiście najlepiej rozedrzeć szaty, podnieść larum, ukamieniować pouczającego (patrz św. Szczepan) i dalej wrócić do zła.

Metoda stara jak świat. Nie ważne co mówi ,,prorok,, i jak mówi, ważne, że sprzeciwia się ZŁU. Czy można było coś zarzucić słudze Bożemu ks. Popiełuszce ? Jak zapłacił za swoje: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ.

Ku rozwadze rozdzierających szaty i larum podnoszących..
Jędrek
Jedynie za co ks.Piotr ;przeprosił ; -to jest to że próbując usprawiedliwiać oskarzenia swoich wrogow -wchodził w kompetencje Samego Boga ! Dlatego to przede wszystkim byla jego spowiedz do Chrystusa a dla nas bardzo pozyteczna lekcja na całe zycie -abysmy nie starali sie wybielać krzywd ,których doznaliśmy od swoich prześladowców i żle nam czyniącym -lecz abyśmy walczyli o Prawde Słowa Bozego i …More
Jedynie za co ks.Piotr ;przeprosił ; -to jest to że próbując usprawiedliwiać oskarzenia swoich wrogow -wchodził w kompetencje Samego Boga ! Dlatego to przede wszystkim byla jego spowiedz do Chrystusa a dla nas bardzo pozyteczna lekcja na całe zycie -abysmy nie starali sie wybielać krzywd ,których doznaliśmy od swoich prześladowców i żle nam czyniącym -lecz abyśmy walczyli o Prawde Słowa Bozego i tylko na Chrystusie Samym -koncentrowali swoje wysiłki !
Arka
Kazdy moze interpretowac, jak mu pasuje. Kazdy czlowiek ulega pokusie, gdy skrzywdzony, mysli o tym,by sie bronic. Gdy przyjaciele, ktorych ta krzywda tez boli wypowiadaja slowa, by sie odegrac,broniac- tez mysla "po ludzku". Chcac dobrze podsycaja jego chec obrony. Za to, ze ksiadz ulegl naturalnemu odruchowi checi obrony, jaki ma kazdy czlowiek - przeprosil. Mial odwage. Wymaga wiecej od …More
Kazdy moze interpretowac, jak mu pasuje. Kazdy czlowiek ulega pokusie, gdy skrzywdzony, mysli o tym,by sie bronic. Gdy przyjaciele, ktorych ta krzywda tez boli wypowiadaja slowa, by sie odegrac,broniac- tez mysla "po ludzku". Chcac dobrze podsycaja jego chec obrony. Za to, ze ksiadz ulegl naturalnemu odruchowi checi obrony, jaki ma kazdy czlowiek - przeprosil. Mial odwage. Wymaga wiecej od siebie i od otaczajacych go przyjaciol. Dlatego podkresll ze "Cios oddany nie zdobywa laski" -a jesli mysli ktos inaczej,lepiej niech go nie podburza i milczy -nawet bedac jego przyjacielem, bo nie jest to "dobra rada", wedlug naszej wiary.
weni
Ryzykuję że objawią się tacy co okrzykną iż się czepiam alboco...jednak spytam co mamy myśleć o przepraszaniu "podmiotów" w stylu: przepraszam...ale nie jestem winien ja tylko moja góralska natura, przepraszam...ale to przez was bo zamiast dbać o mnie zawracacie mi d** ? No i na czym miałoby polegać "zaparcie się siebie" jeśli człowiek byłby otoczony tylko dbajacymi przyjaciółmi "po sercu", a …More
Ryzykuję że objawią się tacy co okrzykną iż się czepiam alboco...jednak spytam co mamy myśleć o przepraszaniu "podmiotów" w stylu: przepraszam...ale nie jestem winien ja tylko moja góralska natura, przepraszam...ale to przez was bo zamiast dbać o mnie zawracacie mi d** ? No i na czym miałoby polegać "zaparcie się siebie" jeśli człowiek byłby otoczony tylko dbajacymi przyjaciółmi "po sercu", a nie "żmijami" ?
jerzy1
Żeby zrozumieć całe to zamieszanie medialne polecam wszystkim" zatroskanym" poszukać w internecie filmy ,a większośc nie powinna mieć z tym problemo, pt : Polowanie na czarownicę ,Wyprawy krzyżowe,św Teresa, to bedzie na wasze głowy jak kubeł zimnej wody i zrozumiecie albo i nie jaką politykę prowadził i prowadzi kościół katolicki .
ÑÑ
BAH napisal(a): Ad. (a)

swojej płci nie ukrywam


Ja najzwyczajniej w swiecie nie wiem czy jestes mezczyzna czy kobieta. Aby nie popelnic jakiegos faux pas przygotowalem sie na obie mozliwosci.
alanowa
nie można odpowiadać atakiem na atak natomiast trzeba wskazywać każde zło , bo tolerancja dla najmniejszego zła zabije całe dobro.A jak wskazać zło ,milcząc. Często nam się sugeruje ,że milczeniem wobec zła bronimy ważniejszych spraw ,że dla dobra ogółu trzeba przymknąć oko...że trzeba mówić o tym co dobre a nie o tym co jest złe..
alanowa
ja zrozumiałam ,że ks.Natanek powiedział ,ze żałuje że się bronił przed atakimi ,żałuje że chciał udowodnić swoją rację ,swoją niewinność oceniając hierarchów . To ,ze każde jego słowo na temat hierarchów było prawdą to kazdy może potwierdzić i sprawdzić ,chocby konszachty z masonerią ,blokowanie intronizacji ,zapieranie się krzyża ..Jednak ks.Piotr żałuje że dał się ponieść emocjom i bronił …More
ja zrozumiałam ,że ks.Natanek powiedział ,ze żałuje że się bronił przed atakimi ,żałuje że chciał udowodnić swoją rację ,swoją niewinność oceniając hierarchów . To ,ze każde jego słowo na temat hierarchów było prawdą to kazdy może potwierdzić i sprawdzić ,chocby konszachty z masonerią ,blokowanie intronizacji ,zapieranie się krzyża ..Jednak ks.Piotr żałuje że dał się ponieść emocjom i bronił siebie ujawniając prawdę a tym samym to co robią z KK niektórzy biskupi .Nie można odpowiadać atakiem na atak..
JózefK
Słusznie NN zauważył, że nikt nie powinien mówić w Kościele że on ma rację, bo każdy jest omylny.Trzeba zatem wskazywać źródło prawdy zawarte w nauce KK, na nią się powoływać i wykazywać błędy innych. Nie wolno nam mówić od siebie tylko co Kościół nauczał, wtedy możliwość błędu nie istnieje, bo Kościół zawsze głosił prawdę, gdyż dzięki asystencji Ducha Świętego nie mógł się mylić. Kto z …More
Słusznie NN zauważył, że nikt nie powinien mówić w Kościele że on ma rację, bo każdy jest omylny.Trzeba zatem wskazywać źródło prawdy zawarte w nauce KK, na nią się powoływać i wykazywać błędy innych. Nie wolno nam mówić od siebie tylko co Kościół nauczał, wtedy możliwość błędu nie istnieje, bo Kościół zawsze głosił prawdę, gdyż dzięki asystencji Ducha Świętego nie mógł się mylić. Kto z Kościołem się nie zgadza, nie zgadza się z Duchem Świętym i przeciw Niemu grzeszy.
BAH
...
Jedni cicho upadają
Drudzy ręce umywają
Coraz więcej wkoło ludzi
O człowieka coraz trudniej

...

"Edward Stachura - "Confiteor"]

Widać na Glorii publikują kosmici i od miesiąca mieliśmy tylko "atak klonów".
Ad. (a)
swojej płci nie ukrywam
ÑÑ
amoreloo napisal(a): Mamy tutaj dowód na to ,ze ks Natanek nie umie sam ocenic swojej sytuacji w jakiej jest
Jak moze mówic,ze teraz wie ,ze zle robil i ,że on nie moze osądzac,
jest ksiedzem 30 lat a nie wie co to dobro a zło
Sam Mowil zasialem "zło"

My wszyscy wiedzielismy to ,ale wy Go broniliscie


Ks Natanek walcząc przeciwko (jego zdaniem zgubnym) ideom w Kosciele wałczył w rzeczywistości …More
amoreloo napisal(a): Mamy tutaj dowód na to ,ze ks Natanek nie umie sam ocenic swojej sytuacji w jakiej jest
Jak moze mówic,ze teraz wie ,ze zle robil i ,że on nie moze osądzac,
jest ksiedzem 30 lat a nie wie co to dobro a zło
Sam Mowil zasialem "zło"

My wszyscy wiedzielismy to ,ale wy Go broniliscie


Ks Natanek walcząc przeciwko (jego zdaniem zgubnym) ideom w Kosciele wałczył w rzeczywistości przeciwko ludziom je głoszącym. Jego motywacją stało się udowodnienie, ze to ON ma racje a nie, ze idee o które walczy są słuszne. Nie jest to najbardziej nobliwa intencja, która może prowadzić do nienawiści. Ks Natanek sobie to uświadomił i szczerze wyznał swój błąd.
On dalej jest przekonany, ze walczy w słusznej sprawie tylko osobiste motywacje prowadzenia owej „bitwy” uległy zmianie.
lokkajmarian@o2.pl likes this.
ÑÑ
BAH napisal(a):

„Nienawiść rodzi nienawiść. Cios oddany nie zdobywa łaski.”

To stwierdzenie jest oczywiste; podobnie jak mówienie o tym, ze nienawiść jest złem a zemsta oddala od Boga.
Przyznam, ze trochę mnie dziwi a trochę przeraza, iz cos takiego należy przypominać. Skoro zaś ks Natanek to czyni, to nie wydaje mi się, ze robi to bezcelowo. Najprawdopodobniej ludzie o tym zapominają.
BAH
jadwina
Bóg zapłać!!!
weni
tu i teraz zwłaszcza do...annaaurelia i trzy krzyżyki (+++):

Według mnie tu pasuje zacytować i poddać pod głębszą rozwagę czyjeś mądre powiedzenie że: "tylko mały człowiek odbiera w s z y s t k o jako atak na siebie"

Zdecydowanie się zgadzam z wami, że jak pisze annaaurelia "chyba niektórzy nie rozumieją sensu nauki Boga". Zdecydowanie wielu nie rozumie sensu nauki Boga ale cóż porzekadło …More
tu i teraz zwłaszcza do...annaaurelia i trzy krzyżyki (+++):

Według mnie tu pasuje zacytować i poddać pod głębszą rozwagę czyjeś mądre powiedzenie że: "tylko mały człowiek odbiera w s z y s t k o jako atak na siebie"

Zdecydowanie się zgadzam z wami, że jak pisze annaaurelia "chyba niektórzy nie rozumieją sensu nauki Boga". Zdecydowanie wielu nie rozumie sensu nauki Boga ale cóż porzekadło góralskie mówi: "nikt nie jest taki mądry żeby nie był głupi". Chyba tylko pyszałek może stwierdzić że wszystko rozumie i nie ma nigdy żadnych wątpliwości !? Trzeba spróbować zrozumieć sens nauki Boga: "nie sądźcie a nie będziecie sądzeni" !?
Zmianę świata należy zacząć od zmiany...siebie...trzy krzyżyki (+++) !?
Pozdrawiam wszystkich...
Jędrek
Deep whole -od kiedy to ;zły duch; naucza miłości ,pokory ,unizenia przed Chrystusem oraz nawraca do Boga ?????
JózefK
Jakim prawem oponenci wymuszają uległość na ks. Natanku, gdy sami pozostają pysznymi i aroganckimi?
Stenia
Tyle czasu poświęcają na ks. Natanka, tak bardzo boją się prawdy. ........Prawda i tylko prawda może uderzać w sumienia. Przypomnijmy sobie jak działal w Ars ś. Jan Maria Vianney mówiąc: "Jeśli duszpasterz nie chce się potępić na wieki, powinien bez miłosierdzia chłostać wszelkie nadużycia w parafii; powinien przy tym zdeptać nogami wszelki wzgląd ludzki i obawę przed wzgardą lub nienawiścią ze …More
Tyle czasu poświęcają na ks. Natanka, tak bardzo boją się prawdy. ........Prawda i tylko prawda może uderzać w sumienia. Przypomnijmy sobie jak działal w Ars ś. Jan Maria Vianney mówiąc: "Jeśli duszpasterz nie chce się potępić na wieki, powinien bez miłosierdzia chłostać wszelkie nadużycia w parafii; powinien przy tym zdeptać nogami wszelki wzgląd ludzki i obawę przed wzgardą lub nienawiścią ze strony parafian". Proboszcz z Ars bez żadnych skrupułów prosił, groził, piętnował z ambony pracę w niedziele, pijaństwo, frywolne tańce, przekleństwa, sprośne śpiewy i zabawy, które prowadziły do grzechów nieczystości. Wypowiedział zdecydowaną wojnę wszystkim karczmarzom, którzy rozpijali mieszkańców, i z wielką mocą wzywał swych parafian do nawrócenia, do odrzucenia wszystkiego, co prowadzi do grzechu..................... Im bardziej był atakowany, z tym większą ufnością oddawał się w ręce Boga, z serca przebaczał swoim wrogom i modlił się o ich nawrócenie. "Pozwoliłem wszystko na siebie mówić i tym sposobem doprowadziłem do tego, że wreszcie ludzie zamilkli". "Sądziłem - mówił - że nadejdzie chwila, kiedy kijem gnany będę z Ars, ksiądz biskup mnie zasuspenduje i osadzą mnie na resztę dni moich w więzieniu... Widzę wszakże, żem nie zasłużył na tę łaskę".

Do wszystkich fałszywie tryumfujących:
Pamiętac trzeba, że ostatnie słowo zawsze należy do Boga.
Wy obrażacie tu bliźniego bezustannie i nie widac słowa - przepraszam!
Gdybyście mogli, to do gardeł skoczylibyście bliźniemu, byle go upodlic.
Ks. Piotr ma tyle w sobie kultury i pokory przed Bogiem, że wykonuje co mu nakaże.
Nam też Jezus zostawił przykazanie ''Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego''
Dla wielu to puste i nieznane słowa.
Niech rzuci kamieniem kto jest bez grzechu.
Ks. Piotr dał dowód, że jest posłuszny Bogu, ale nie wrogom Kościoła.
Zapowiedział modlitwę za swych prześladowców, którą zresztą od dawna odmawiał.
jerzy1
Będąc w Grzechyni w ubiegłym roku doświadczyłem tam kilka sytuacji które w ocenie egzorcystów mogły swiadczyć o obecności i działaniu szatana, cierpliwie czekałem na potwierdzenie i teraz po wysłuchaniu tego kazania z którym całkowicie się zgadzam wiem kto był sprawcą,zaistniałych sytuacji w kaplicy jak i poza nią.
+ + +
annaaurelia — 2012-02-17 15:15:27:
mnie zastanawia moc ataku na księdza Piotra, co chwilę jacyś nowi komentatorzy na Glorii rzucają mniejszymi lub większymi kamieniami, nawet jeśli wg. niektórych błądzi, to katolik powinien złożyć ręce do modlitwy, a nie tłuc z prawej i lewej. Tego nie uczy nas Chrystus,
a tylko On, jest jedynym sędzią swojego stworzenia.
Ładnie byśmy wyglądali, gdyby przed dojśc…More
annaaurelia — 2012-02-17 15:15:27:
mnie zastanawia moc ataku na księdza Piotra, co chwilę jacyś nowi komentatorzy na Glorii rzucają mniejszymi lub większymi kamieniami, nawet jeśli wg. niektórych błądzi, to katolik powinien złożyć ręce do modlitwy, a nie tłuc z prawej i lewej. Tego nie uczy nas Chrystus,
a tylko On, jest jedynym sędzią swojego stworzenia.
Ładnie byśmy wyglądali, gdyby przed dojściem do konfesjonału księża rzucali w nas kamieniami, bo przecież zbłądziliśmy. Chyba niektórzy nie rozumieją sensu nauki Boga.

-----------------------------------------------------

Atakują ci co zawsze - Pan Jezus widać dopuszcza.

Bez ofiary nie ma zwycięstwa. Tak było pod krzyżem na Golgocie, tak jest w życiu każdego z nas, w większym, lub mniejszym stopniu..

Świata nie zmienimy.. bł. Katarzyna Emmerich miała wizję jakby wyglądała droga krzyżowa Jezusa w jej czasach... ( lata 1800 ) była ponoć dużo gorsza od tej żydowskiej... a w naszych czasach ?

Wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej winni.. zastanawia jednak upodobanie do złego - trwanie w nim, renesans i popularność satanizmu, bałwochwalstwa - życie jakby Boga nie było..

Pomocą nam Jezus Chrystus Król, ,,Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych,,. - w Nim ZWYCIĘSTWO.
masada
P, Agnieszka jest codziennie na Mszy św. nie ukrywa się jest bardzo blisko ołtarza można na Nią napatrzyć się do woli.Mężczyznom może się spodobać!Znak szczególny-piękna dykcja.
KamilPe
Każdy chce zobaczyć Panią Agnieszke i wiedzieć kim jest, gdzie jest i co robi. Przecięęę wszyscy, szczególnie przeciwnicy pobiegliby tam po czym zamęczyli pytaniami i atakami. Patrząc tutaj na "forum" to ciekawe co by było "na żywo". Poza tym nie jesteśmy teologami wielkimi, żeby oceniać, że to jest fałszywe lub nie. Orędzia są moim zdaniem logiczne i mądre. Jasne, że nikt nie musi w to wierzyć, …More
Każdy chce zobaczyć Panią Agnieszke i wiedzieć kim jest, gdzie jest i co robi. Przecięęę wszyscy, szczególnie przeciwnicy pobiegliby tam po czym zamęczyli pytaniami i atakami. Patrząc tutaj na "forum" to ciekawe co by było "na żywo". Poza tym nie jesteśmy teologami wielkimi, żeby oceniać, że to jest fałszywe lub nie. Orędzia są moim zdaniem logiczne i mądre. Jasne, że nikt nie musi w to wierzyć, ale lepiej nie prześladujmy, bo nikt konkretnie tego nie obalił Wątpie, aby prosta kobieta w wieku 33 lat potrafiła wymyślić na tyle sensowne słowa.
klawiatura
darekk — 2012-02-17 14:55:32:
"Wg orędzi Pan Jezus każe walczyć Natankowi z wrogami intronizacji w taki sposób jak robił do tej pory ".
Walczyć ?
Wnioskuję,że znasz te orędzia, piszesz nieprawdę.
Nie jest tajemnica,która osoba jest Agnieszką...
..................................

@darekk wiec powiedz, pokaż nam tę Panią Agnieszkę..?

Która to...?

: -)
amoreloo
ks Natanek mówił,że długo się wachał czy podjąć sie tego dzieła i iść za głosem Boga
Wedlug mnie jest bardzo nieodpowiedzialnym człowiekiem,bo nie sprawdził czy faktycznie dochodzi do objawien tylko uwierzył tej osobie
Przecież łatwo sprawdzic to .Wystarczy ,żeby widzącej powiedział ,żeby rzekomy Pan Jezus powiedział 3 razy Kocham Maryje . szatan nogdy nie wypowie ich imion
Bedzie mówil ,ze ja …More
ks Natanek mówił,że długo się wachał czy podjąć sie tego dzieła i iść za głosem Boga
Wedlug mnie jest bardzo nieodpowiedzialnym człowiekiem,bo nie sprawdził czy faktycznie dochodzi do objawien tylko uwierzył tej osobie
Przecież łatwo sprawdzic to .Wystarczy ,żeby widzącej powiedział ,żeby rzekomy Pan Jezus powiedział 3 razy Kocham Maryje . szatan nogdy nie wypowie ich imion
Bedzie mówil ,ze ja jestem Bogiem itd będzie ukladał tak składnie zdania ,ze nie padnie imię Maryja tylko matka ,ani imię Jezus

O ile Ona w ogole ma objawienia
JózefK
amoreloo — 2012-02-17 15:39:25:

jest ksiedzem 30 lat a nie wie co to dobro a zło
Sam Mowil zasialem "zło"
My wszyscy wiedzielismy to ,ale wy Go broniliscie

Prawie cała społeczność duchowieństwa wybrała posoborowie, sprzeniewierzając się własnym przysięgom składanym wobec Boga Wszechmogącego, że dochowa wierności wszystkim postanowieniom Kościoła Katolickiego.Przyszedł V2 i wybrała wiarę …More
amoreloo — 2012-02-17 15:39:25:

jest ksiedzem 30 lat a nie wie co to dobro a zło
Sam Mowil zasialem "zło"
My wszyscy wiedzielismy to ,ale wy Go broniliscie

Prawie cała społeczność duchowieństwa wybrała posoborowie, sprzeniewierzając się własnym przysięgom składanym wobec Boga Wszechmogącego, że dochowa wierności wszystkim postanowieniom Kościoła Katolickiego.Przyszedł V2 i wybrała wiarę posoborową a wierność KK odrzuciła.