Modlitwy do Rodziców Najświętszej Maryi Panny-św.Joachima i św.Anny

Litania do św. Joachima: Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duch…
Polak-PL and one more user like this.
Polak-PL likes this.
wacula likes this.
Radek33
Modlitwa do św. Anny za męża lub żonę
Święta Anno, któraś z twoim bogobojnym mężem Joachimem w ciągłej miłości i zgodzie żyła otrzymując od niego tyle pobudki do cnoty, uproś mojemu małżonkowi (lub: mojej małżonce), którego (ą) z serca kocham i szanuję, tę łaskę, ażeby mnie słowami i przykładami do dobrego pobudzał (a) i prowadził (a), a moje błędy i słabości cierpliwie znosił (a), ażebyśmy …More
Modlitwa do św. Anny za męża lub żonę
Święta Anno, któraś z twoim bogobojnym mężem Joachimem w ciągłej miłości i zgodzie żyła otrzymując od niego tyle pobudki do cnoty, uproś mojemu małżonkowi (lub: mojej małżonce), którego (ą) z serca kocham i szanuję, tę łaskę, ażeby mnie słowami i przykładami do dobrego pobudzał (a) i prowadził (a), a moje błędy i słabości cierpliwie znosił (a), ażebyśmy obojga w miłości i zgodzie nasze powinności wiernie wykonując, Bogu na chwałę a współbraciom na zbudowanie pobożne i chrześcijańskie życie prowadzić mogli. Oddalaj przez twoją przyczynę od nas wszystko, coby miłość osłabiać i wzajemnemu zbudowaniu przeszkadzać mogło. Spraw, abyśmy zawsze teraz z sobą po chrześcijańsku żyli, ażebyśmy raz także wspólnie do ciebie i wszystkich Świętych w niebo przyjść mogli. Amen.
Radek33
Modlitwa do św.Joachima
O chwalebny św. Joachimie, wielkim szczęściem napełnia mnie myśl, że zostałeś wybrany spośród wszystkich ludzi, aby mieć udział w Bożych zamiarach i ubogacić świat Matką Boga - Najświętszą Dziewicą Maryją. Przez ten szczególny przywilej stałeś się przemożnym orędownikiem i u Matki u Jej Syna, aby wyjednywać nam potrzebne łaski. Z ufnością więc uciekam się pod twoją …More
Modlitwa do św.Joachima
O chwalebny św. Joachimie, wielkim szczęściem napełnia mnie myśl, że zostałeś wybrany spośród wszystkich ludzi, aby mieć udział w Bożych zamiarach i ubogacić świat Matką Boga - Najświętszą Dziewicą Maryją. Przez ten szczególny przywilej stałeś się przemożnym orędownikiem i u Matki u Jej Syna, aby wyjednywać nam potrzebne łaski. Z ufnością więc uciekam się pod twoją opiekę, polecając Ci wszystkie potrzeby moje i moich bliskich, zarówno te duchowe jak i te doczesne. Polecam twej dobroci tę szczególną łaskę jakiej teraz pragnę i jakiej oczekuję od twego ojcowskiego wstawiennictwa....( wymieniamy łaskę) a ponieważ byłeś doskonałym wzorem życia wewnętrznego uproś mi skupienie i oderwanie się od wszystkich dóbr przemijających oraz żywą i wytrwałą miłość do Jezusa i Maryi. Proszę cię też, abyś wybłagał dla mnie u Boga dar oddania i szczerego posłuszeństwa świętemu Kościołowi i Papieżowi. Wyjednaj mi proszę cię, to dobrodziejstwo u Pana, abym żył i umarł w doskonałej wierze, nadziei i miłości, mając na ustach najświętsze imiona Jezusa i Maryi, i abym dostąpił zbawienia wiecznego. Amen.