hr.news
347

Kardinal Tagle: Neuspjeli evangelizator, neprijatelj starolatinskoj misi, promotor feel-good događa…

"Kako Tagle može evangelizirati svijet ako ne može pravilno evangelizirati Manilu?", pita se Ivan Pulanco, student medicine, na Twitteru. Franjo je Taglea 8. prosinca imenovao za prefekta Kongregac…