Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

MODLITWY Z ODPUSTAMI - Dla niespodziewanej śmierci pomocne. Duchowe oświadczenie na godzinę …

W Imię Trójcy Przenajświętszej, Oyca † Syna † i Ducha † Świętego, Ja (mianując swoje imię) oświadczam przed Najświętszym Majestatem Twoim, w Trójcy Świętej jedyny Boże, i przed Najchwalebniejszą …