vi.news
56

Hỗn loạn: Cảnh sát hàng đầu của Vatican phải ra đi

Hôm nay, Domenico Giani, 57 tuổi, chỉ huy của hiến binh Vatican, đã đệ từ chức cho Francis, IlSismografo.Blogspot.com (ngày 13 tháng 10) viết. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào ngày mai. Trong …