12:26
Joske
Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společ…More
Uvěřte Kristu a následujte ho.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske
Pán Ježíš Kristus chce, abychom rozeznávali, který strom je dobrý, který naopak špatný. Ovocem člověka jsou skutky.
Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo …More
Pán Ježíš Kristus chce, abychom rozeznávali, který strom je dobrý, který naopak špatný. Ovocem člověka jsou skutky.
Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.
Ga 5:19-23a

Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Mt 7:15-20
Z toho co píšeš níže Joske je zřejmé, že máš nulový přehled o situaci a tvým cílem je pouze pomlouvat papeže.
Joske likes this.
Joske
Bergoglio se snažil o image lidumila. Ukázal se však jako pokrytec. Skutečné vlastnosti člověka se v mezních situacích přes sebesilnější vrstvu farizejského make-upu proderou. Bergoglio je pohan, nemá zájem o čínské křesťany.
maria klara likes this.
Libore Halíku, mnohokrát uveřejňuješ fake news a bezostyšně a nekriticky píšeš. Třeba kdy se zhroutí finanční trhy, kdy bude válka a roky zpět .... a NIKDY v žádném případě za dlouhý čas nic z toho nenastalo... Jsi prostě žel časem usvědčený lhář, žargonem psychologie - člověk s mileniální obsesí, slovem teologie - neposlušný pravoslavný kněz, který ztratil ve své církvi místo a dodnes možná …More
Libore Halíku, mnohokrát uveřejňuješ fake news a bezostyšně a nekriticky píšeš. Třeba kdy se zhroutí finanční trhy, kdy bude válka a roky zpět .... a NIKDY v žádném případě za dlouhý čas nic z toho nenastalo... Jsi prostě žel časem usvědčený lhář, žargonem psychologie - člověk s mileniální obsesí, slovem teologie - neposlušný pravoslavný kněz, který ztratil ve své církvi místo a dodnes možná nenalezl svou umístěnku. A nakonec slovem obyčejného člověka co 9 let sleduje výroky a může posoudit v kontextu růstu či spíše sestupui jejich kvalitu - Ano Libore, Obamová není chlap, jak jsi psal, Země není vážně placatá jak jsi uváděl a z Kolského vrtu nelezou žádní ďáblíci ba ani geologové nenavrtali peklo :)

Nene Libore, a stejně to samé se dá říci o tisíci dalších drobností, které tak rád podkládáš výroky a předpověďmi starců/svatých i předpověďmi údajnými... Tím ovšem své výroky nijak neposvětíš... Hard máš dobrý, RAMKU také, ale ta syntéza a zpracování informací je někdy úděsná.

Přeji ti, aby byl šťastný, přeji ti dobré srdce, spokojenost tvým dětem a manželce, protože jako otec rodiny máš povinnost zabezpečit jejich živobytí a vše ostatní je druhotné. Ať se ti daří a věnuj se už po letech jako bývalý pravoslavný kněz, konečně komentování své pravoslavné církve, která má jistě dostatek svých problémů i regionálních, ale i nadějných věcí.... Vykašli se na neustálé komentování římskokatolické církve a papeže, který s tvou věroukou příliš nesouvisí. Nepředpokládám, žes placený agent či užitečný idiot východu, ale zkus využít své hlavy a rukou jinak... Jinak totiž může být tvůj život zmarněný a lemovaný hloupostmi. Do hlavy papeži nevidíš, ani té ženě, která tak agresivně strhla papeže za ruku.... To tvé komentování jsou jen bulvární předpoklady a někdy fakt kecy.
-----------------------------------------------
Libor Halik
před 2 hodinami
Nebola to len Číňanka
Viacej tu: www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A866-Slap.htm... a rexcz.blogspot.com/…/vyznam-papezova… .... Dvě papežova plesknutí přes ruce této čínské ženy jsou symbolem tvrdé rány, kterou papež zasadil do tváře autentické katolické Církve v Číně, když ji v podstatě předal komunistickým autoritám. To je skutečný příběh, který by měl být v novinových titulcích. Kdyby to tak bylo, měla by mise statečné čínské ženy nějaký úspěch.
Viacej tu: www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A866-Slap.htm a rexcz.blogspot.com/…/vyznam-papezova… Dvě papežova plesknutí přes ruce této čínské ženy jsou symbolem tvrdé rány, kterou papež zasadil do tváře autentické katolické Církve v Číně, když ji v podstatě předal komunistickým autoritám. To je skutečný příběh, který by měl být v novinových titulcích. Kdyby to tak bylo, měla by …More
Viacej tu: www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A866-Slap.htm a rexcz.blogspot.com/…/vyznam-papezova… Dvě papežova plesknutí přes ruce této čínské ženy jsou symbolem tvrdé rány, kterou papež zasadil do tváře autentické katolické Církve v Číně, když ji v podstatě předal komunistickým autoritám. To je skutečný příběh, který by měl být v novinových titulcích. Kdyby to tak bylo, měla by mise statečné čínské ženy nějaký úspěch.
nonkonform and one more user like this.
nonkonform likes this.
Joske likes this.
Libor Halik and 2 more users like this.
Libor Halik likes this.
zaba likes this.
fiat33 likes this.
dorka2