W kwestii papieża-heretyka. Bp Athanasius Schneider

Zagadnienie precyzyjnej procedury postępowania z papieżem-heretykiem nie zostało do tej pory w całej Tradycji katolickiej omówione w taki sposób, który choćby w przybliżeniu miał charakter …
ELOHIM.
Rafał_Ovile

Zamiast dywagować czy papież popełnił herezję to zaatakowanego, umęczonego i odrzuconego papieża Benedykta XVI należy uznać i się za niego modlić.

...................................................................

Papież Benedykt XVI to wielki Przyjaciel Neokatechumenatu.
Timoratus likes this.
I znów bp Schneider bawi się w teologa a wiadomo od dłuższego czasu, że nie ma po prostu do tego talentu. Takie elaboraty robią więcej szkody niż pożytku.
Mam wrażenie, że bp Schneider napisał to wypracowanie ażeby usprawiedliwić własną niemoc w komunikowaniu herezji F1.

Po przeczytaniu tego dzieła wysnuć można jeden wniosek: Papiestwo to jakiś sakrament, który jest dany komuś do końca jego …More
I znów bp Schneider bawi się w teologa a wiadomo od dłuższego czasu, że nie ma po prostu do tego talentu. Takie elaboraty robią więcej szkody niż pożytku.
Mam wrażenie, że bp Schneider napisał to wypracowanie ażeby usprawiedliwić własną niemoc w komunikowaniu herezji F1.

Po przeczytaniu tego dzieła wysnuć można jeden wniosek: Papiestwo to jakiś sakrament, który jest dany komuś do końca jego dni. Wniosek ten jest fałszywy jak to przedstawił Nemo dwa posty niżej.
A dlaczego papiestwo nie jest do końca dni?
Kard. Burke: „Papież, który wyznawałby formalną herezję przestałby być z samego tego faktu papieżem”. - to tylko jedna z opinii teologicznych, myślę, że jasna.
Tymoteusz likes this.
Tymoteusz
Bp Athanasius Schneider :
"To jest jego główny obowiązek. Musimy więc przyjść, aby pomóc mu wyrazić [wiarę], za pomocą pełnej szacunku petycji, ponieważ jesteśmy rodziną".

Petycje już były. I co?

I jajco
(mówiąc kolokwialnie)...

Innymi słowy, tak właśnie traktuje nas katolików biskup Rzymu...
Quas Primas likes this.
Sprzeciw wobec Ojca Świętego powinien cechować się respektem i miłością, taką jaka charakteryzowała choćby św. Katarzynę ze Sieny.

Hierarcha z Astany zaznacza, że postawa ślepego posłuszeństwa grozi papolatrią i postawieniem papieża w miejscu należnym tylko Bogu.

Postawa kompletnej uległości charakteryzuje ustroje dyktatorskie, a Kościół chociaż hierarchiczny nie jest w żadnym wypadku struktu…
More
Sprzeciw wobec Ojca Świętego powinien cechować się respektem i miłością, taką jaka charakteryzowała choćby św. Katarzynę ze Sieny.

Hierarcha z Astany zaznacza, że postawa ślepego posłuszeństwa grozi papolatrią i postawieniem papieża w miejscu należnym tylko Bogu.

Postawa kompletnej uległości charakteryzuje ustroje dyktatorskie, a Kościół chociaż hierarchiczny nie jest w żadnym wypadku strukturą opartą na władzy dyktatora.
Zamiast dywagować czy papież popełnił herezję to zaatakowanego, umęczonego i odrzuconego papieża Benedykta XVI należy uznać i się za niego modlić.
Tymoteusz likes this.
bielas
św. Robert Bellarmin był bardziej radykalny.
m.rekinek and 2 more users like this.
m.rekinek likes this.
Bos016 likes this.
Elkam likes this.