Madona

Madona jindřichohradecká, cca 1460
Theodorá-Máriá
Stylita
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše,
požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá,
ó přesladká Panno Maria!
Modleme se: Všemohoucí Bože, dej nám, svým …More
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše,
požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá,
ó přesladká Panno Maria!
Modleme se: Všemohoucí Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu blahoslavené Panny Marie, vysvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.