Kościół nie ma władzy usprawiedliwiania cudzołóstwa

Wstęp Tekst celowo został pozbawiony przypisów i odnośników, ponieważ jest przeznaczony głównie dla katolików zwłaszcza duchownych znających teologię moralną i nauczanie Kościoła (nie chodz…