vi.news
34

Francis nói về Scalfari: "Xác ướp đó có khỏe không?"

Marco Tossati (ngày 24 tháng 1) viết rằng nhà báo chống Giáo hội, ông Eugenio Scalfari, 95 tuổi, thường gọi điện cho Francis để hẹn gặp. Ông cũng kể lại rằng trong một trong những chuyến đi gần đây …