vi.news
41

Hồng Y Sarah: Thánh lễ nên đối mặt với Chúa - Tuy nhiên, có những sự đối lập chống lại điều này

Giáo hội luôn luôn cầu nguyện đối diện với Chúa (ad orientem) và tất cả các tôn giáo khác cũng vậy, Hồng Y Robert Sarah, 74 tuổi, nói trong buổi giới thiệu sách ngày 21 tháng 11 tại Weltenburg Abbey,…