NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

V souladu s žádostí našeho Pána Ježíše Krista o novénu z 22. dubna 2017:(Luz De Maria) www.revelacionesmarianas.com/english.htm MÝM LIDEM DÁM MILOST PEVNOSTI VE VÍŘE, pokud se budou devět …
Veľmi skvelá modlitba len, čo sa týka prekladu, tak v slovenčine sa to nazýva:
7. Dar bázne voči Bohu
porovnaj:

Kniha Sirachovcova - kapitola 1, 9 On ju stvoril (Duchom Svätým) - on ju videl, spočítal a zmeral. 10 Vylial ju na všetky svoje diela a na všetkých ľudí podľa svojho daru, lebo ju udeľuje tým, ktorí ho milujú. 11 Bázeň pred Pánom slúži na slávu a chválu, na veselosť …More
Veľmi skvelá modlitba len, čo sa týka prekladu, tak v slovenčine sa to nazýva:
7. Dar bázne voči Bohu
porovnaj:

Kniha Sirachovcova - kapitola 1, 9 On ju stvoril (Duchom Svätým) - on ju videl, spočítal a zmeral. 10 Vylial ju na všetky svoje diela a na všetkých ľudí podľa svojho daru, lebo ju udeľuje tým, ktorí ho milujú. 11 Bázeň pred Pánom slúži na slávu a chválu, na veselosť a je korunou radosti. 12 Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou, dáva veselosť a radosť a dlhý život. 13 Bohabojnému sa dobre povedie na konci, v deň svojej smrti dôjde požehnania.

Bázeň pred Bohom, základ úcty k rodičom 2217
Bázeň pred Bohom vnuknutá posolstvom posledného súdu 1041
Bázeň pred Bohom ako dar Ducha Svätého 1303, 1831
Bázeň vyvolaná Božou prítomnosťou 2144
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes this.