Svätá spoveď

Prvým darom pre apoštolov od zmŕtvychvstalého Pána bolo odpustenie a s ním spojený pokoj.Zároveň im dal moc a poslanie odpúšťať hriechy. „Kristus chcel, aby celá jeho Cirkev bola svojou modlitbou, …More
Prvým darom pre apoštolov od zmŕtvychvstalého Pána bolo odpustenie a s ním spojený pokoj.Zároveň im dal moc a poslanie odpúšťať hriechy. „Kristus chcel, aby celá jeho Cirkev bola svojou modlitbou, svojím životom a svojou činnosťou znakom a nástrojom odpustenia a zmierenia, ktoré nám získal za cenu svojej krvi,“ tak hovorí katechizmus. (KKC 1442)
„Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé ,duchovné vzkriesenie‘, prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom.“ (KKC 1468)
Hriechom sa človek odvracia od Boha a stráca vzácne dobro, vrúcne priateľstvo s ním. Nie že by Boh odnímal človekovi svoju lásku, ale egoizmus a nedostatočná odovzdanosť do Božej vôle narušujú detský vzťah k nášmu nebeskému Otcovi.
Tak, ako naši prarodičia i my sa často rozhodneme pre satanove ponuky, a tým sa mnohokrát nevedomky odovzdávame do jeho moci. Každý to pozná: Keď sme prvý raz podľahli pokušeniu, ako alarm sa ozvalo naše svedomie. Avšak keď toto … More
Ferdo112 likes this.
Svátost smíření, zpověď, pokání ... je nikoli ˇžalovnickým institutem", ale institutem smírčím... Tak by to vždy měla jedna i druhá strana brát a k Bohu cestu hledat... Upřímně řečeno líbí se mi pojetí církve pravoslavné. Kněz zde je pouze svědkem pokání a opatrně posuzuje duchovní stav kajícníka, aby našel nejvhodnější duchovní radu, lék.... Zajímavou postavou byl Sv. Jan Kronštadský. Jeho …More
Svátost smíření, zpověď, pokání ... je nikoli ˇžalovnickým institutem", ale institutem smírčím... Tak by to vždy měla jedna i druhá strana brát a k Bohu cestu hledat... Upřímně řečeno líbí se mi pojetí církve pravoslavné. Kněz zde je pouze svědkem pokání a opatrně posuzuje duchovní stav kajícníka, aby našel nejvhodnější duchovní radu, lék.... Zajímavou postavou byl Sv. Jan Kronštadský. Jeho silná slova o pokání vedla často k veřejnému vyznavačství hříchů... Dovolím si ale od zmiňovaného naložit toto a stojí to za přečtení: orthodoxiachristiana.cz/biskup-averkij-…