vi.news
40

Cựu linh mục trở thành linh mục Tân giáo, kết hôn đồng tính và vẫn là Vị Bảo Hệ tại Toà án Công …

Cựu linh mục Jack Anderson đã từ chức Vị Bảo Hệ tại giáo phận Wilmington, Delaware, Hoa Kỳ, vào ngày 16 tháng 9. Anh ta bỏ việc một ngày sau khi George Neumayr (Spectator.org, ngày 15 tháng 9) tiết …