AŤ SE STANE COKOLI, UDRŽTE SI VÍRU

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. května 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/english.htm Boží lidé: Boží požehnání sestupuje na každého z vás. Milov…
ekans
Toníka budem jmenovat, senorito
Marian7 likes this.
František změnil Otčenáš

Přestat zmiňovat Františka v liturgii je dnes nejaktuálnější a nejnutnější změna!
19. května 2019 Svatý archanděl Michael: Přikázání Božího Zákona jsou pošlapána, znevažována, překroucena, a to člověka nepohne, ale povzbudí ho věnovat se hříchu. Lidstvo se nevrací k Písmu svatému, a proto je nejisté, že právě zde může vidět znamení blízkého naplnění odhalení, která naše a vaše Matka a Královna Nebe a Země dávala po celé zemi svým dětem. Proto mnohá Boží stvoření jsou před …More
19. května 2019 Svatý archanděl Michael: Přikázání Božího Zákona jsou pošlapána, znevažována, překroucena, a to člověka nepohne, ale povzbudí ho věnovat se hříchu. Lidstvo se nevrací k Písmu svatému, a proto je nejisté, že právě zde může vidět znamení blízkého naplnění odhalení, která naše a vaše Matka a Královna Nebe a Země dávala po celé zemi svým dětem. Proto mnohá Boží stvoření jsou před zlem zticha, protože nevěří v naplnění proroctví a pohrdají jimi, a tak zvyšují moc Zlého nad lidstvem.
Boží lidé se musí rozšířit po zemi, každá bytost musí mít duchovní sílu tisíce mužů a být nástrojem evangelizace a spásy pro své bratry.
Buďte velcí a opravdoví ctitelé naší Královny a Matky a buďte jako ona.
pehol likes this.
Libor Halik shares this.
19.5.2019 sv. archanděl Michael: Lidstvo se nevrací k Písmu svatému, a proto je nejisté, ...proto jsou před zlem zticha, protože nevěří v naplnění proroctví a pohrdají jimi, a tak zvyšují moc Zlého nad lidstvem.
Modlite sa za Chile, trpí, a vy,ako Boží ľud sa musíte modliť za tento národ.
Modlite sa, Božie deti, modlite sa za Argentinu, ľudská myseľ je rozrušená.
Boží ľudia buďte pokorní, aby ste mohli obdržať mudrosť pre tento čas zmätku a prenasledovanía.
Anton Čulen and one more user like this.
Anton Čulen likes this.