Wygląda... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka