EON
84842

Judaizacja Chrześcijaństwa: - Komu zależy, by wyeliminować Dogmat Trójcy Przenajświętszej. ks. …

Judaizacja Chrześcijaństwa polega przede wszystkim na wyeliminowaniu dogmatu Trójcy Przenajświętszej, a przynajmniej na jego interpretacji kabalistycznej, a jest to widoczne już w samych początkach …
EON
Arianom i biednym sierotom - dzieciom wdowy.
Wspomniana współczesna judaizacja Mszy świętej polega na tym, żeuważa się Mszę świętą tylko i jedynie za powtarzanie owej uczty-biesiady paschalnej z czasów Mojżesza, całkowicie pomijając wszelkie wspomnienie Ofiary Krzyżowej i Ostatniej Wieczerzy, jako aktu ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa Pana, czyli przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
mistrzo and 2 more users like this.
mistrzo likes this.
Iakob likes this.
yaphet likes this.
Jean Sarthois
Z powyzszego materialu nie wynika w sposob jasny fakt, ze Chrystus swoja pierwsza Msze sw odprawil i ustanowil jako taka po!!!!! spozyciu paschy - "podobnie po wieczerzy wzial ...."
Aż do Soboru Watykańskiego II wszystkie teologie i katechizmy definiowały Mszę świętą jako prawdziwą Ofiarę, gdzie Chrystus, posługując się kapłanem, składa swoje Ciało i swoją Krew Ojcu w ofierze w celu zadośćuczyni…More
Z powyzszego materialu nie wynika w sposob jasny fakt, ze Chrystus swoja pierwsza Msze sw odprawil i ustanowil jako taka po!!!!! spozyciu paschy - "podobnie po wieczerzy wzial ...."
Aż do Soboru Watykańskiego II wszystkie teologie i katechizmy definiowały Mszę świętą jako prawdziwą Ofiarę, gdzie Chrystus, posługując się kapłanem, składa swoje Ciało i swoją Krew Ojcu w ofierze w celu zadośćuczynienia za nasze grzechy.

Jednak w tekście „Institutio” Msza przestaje być aktem ofiarnym sprawowanym przez kapłana występującego in persona Christi. Jest ona traktowana jako zgromadzenie („Cena vel Missa est synaxis”).

To prawda, że Chrystus powiedział: „To czyńcie na moją pamiątkę (hocfacite in meam commemorationemf (Łk, XXII, 19 i I Kor, XI, 24), ale owa „pamiątka” jest konsekwencją „czynienia”.
Przedmiotem nakazu nie jest przypominanie sobie tego, co Chrystus uczynił, lecz czynienie tego samego – na Jego pamiątkę.

Chrystus nie mówi „wspominajcie”, lecz „czyńcie”.
Jakże znamienne jest to, że w dawnym Mszale wszystkie słowa kanonu związane zarówno ze wspominaniem, jak i z czynieniem (sprawowaniem), znajdują się w rubryce „infra actionem\ co oznacza: „w trakcie działania”.
Zaiste, Msza jest prawdziwym działaniem. Wspominanie jest pewnym aktem myślowym, który ma być w tym przypadku celem konkretnego działania.

Nowatorska koncepcja, polega na subiektywizacji Sakramentu poprzez pomijanie milczeniem transsubstancjacji (przeistoczenia).
Jest to więc próba wyeliminowania obiektywnej podstawy Eucharystii. Wszystko opiera się tu na odczuciu zgromadzenia.
Uobecnianie Ofiary, które zgodnie z tradycyjną doktryną dokonuje się całkowicie dosłownie, ma być zatem czysto metaforyczną ewokacją.
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków

Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata,

wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze,

zdradą szatańską zwiedzione,

aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących upamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły,

za Twoim wstawieniem się do Pana …
More
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków

Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata,

wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze,

zdradą szatańską zwiedzione,

aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących upamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły,

za Twoim wstawieniem się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków.

Amen.
Widzimy że już za czasów apostolskich niektórzy żydzi ochrzczeni, być może, że w dobrej wierze, usiłowali judaizować wiarę chrześcijańską- o czym wspominają teksty z Dziejów Apostolskich i z Listów Apostołów, a z biegiem czasów szerzyli najrozmaitsze herezje, z których najbardziej judaistycznymi były arianizm i protestantyzm.

Otóż ostatnio, to jest po Drugim Soborze Watykańskim, być może na skut…
More
Widzimy że już za czasów apostolskich niektórzy żydzi ochrzczeni, być może, że w dobrej wierze, usiłowali judaizować wiarę chrześcijańską- o czym wspominają teksty z Dziejów Apostolskich i z Listów Apostołów, a z biegiem czasów szerzyli najrozmaitsze herezje, z których najbardziej judaistycznymi były arianizm i protestantyzm.

Otóż ostatnio, to jest po Drugim Soborze Watykańskim, być może na skutek zbliżenia i współżycia przez ekumenizm z protestantami, niektóre dogmaty naszej wiary zostały ponownie zaatakowane przez judaizm, a wśród nich przede wszystkim samo centrum całego naszego życia religijnego, jakim jest Msza święta.
4 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Wspomniana współczesna judaizacja Mszy świętej polega na tym, że uważa się Mszę świętą tylko i jedynie za powtarzanie owej uczty-biesiady paschalnej z czasów Mojżesza, całkowicie pomijając wszelkie wspomnienie Ofiary Krzyżowej i Ostatniej Wieczerzy, jako aktu ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa Pana, czyli przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
W nowej Mszy zupełnie usunięto wspaniałe modlitwy Ofertorium, pełne woni katolickiej teologii ofiary, wprowadzając w ich miejsce modlitwę pochodzącą z żydowskich ksiąg liturgicznych na okoliczność błogosławieństwa pokarmu: błogosławiony jesteś Panie Boże, bo dzięki Twej hojności –
To gromadne przyjmowanie Komunii świętej, bez uprzedniej spowiedzi, stało się już nagminnym zwyczajem w wielu krajach, który jeszcze bardziej podkreśla charakter Mszy świętej jako tylko “wieczerzy-biesiady”, ale jednocześnie właśnie przez to przyczynia się do judaizacji Mszy świętej, czyli do urobienia poglądu, że jest ona tylko i wyłącznie wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy już pozbawionej …More
To gromadne przyjmowanie Komunii świętej, bez uprzedniej spowiedzi, stało się już nagminnym zwyczajem w wielu krajach, który jeszcze bardziej podkreśla charakter Mszy świętej jako tylko “wieczerzy-biesiady”, ale jednocześnie właśnie przez to przyczynia się do judaizacji Mszy świętej, czyli do urobienia poglądu, że jest ona tylko i wyłącznie wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy już pozbawionej swej istoty, a więc już bez łączności z Ofiarą na Krzyżu i bez Przeistoczenia, a więc ta judaizacja Mszy świętej pozbawia ją de facto swej istoty, sprowadzając ją wyłącznie tylko do pamiątki Paschy z czasów Mojżesza.

Tak to, główny dogmat wiary katolickiej, przez tę judaizację, został poważnie zagrożony. (…)
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.