Language
58:57
7 1.3K
Radek33

EKSHUMACJA HISTORII! Bitwa o Dom Katolicki - wydarzenia zielonogórskie z 1960 roku

30 maja 1960 r. w Zielonej Górze doszło do jednego z największych w okresie PRL-u buntów Polaków przeciwko władzom komunistycznym. 5 tysięcy zielonogórzan, kobiet, mężczyzn i dzieci, stanęło w … More