Moslimská a kresťanská otázka v Európe. Hrozí nám však i nesprávna odpoveď. A tá je, že si Európa …

Z našej histórie vieme, že na nejaký problém sa zvyčajne poukazovalo ako na otázku. Mali sme slovenskú otázku. Bolo to obdobie, keď sme ako Slováci neboli rešpektovaní ako svojbytný a samostatný …More
Z našej histórie vieme, že na nejaký problém sa zvyčajne poukazovalo ako na otázku.
Mali sme slovenskú otázku. Bolo to obdobie, keď sme ako Slováci neboli rešpektovaní ako svojbytný a samostatný národ, keď boli snahy nás pomaďarčiť. V prvej Československej republike sme mali nemeckú otázku. Nemci v sudetskom pohraničí sa domáhali väčších politických a hospodárskych práv. V Európe sme mali i židovskú otázku, ktorá bola postavená na rasistickom i ekonomickom princípe. Nesprávne riešenia týchto otázok priniesli veľa utrpenia.
A dnes sa zdá, že Európa stojí pred ďalšou otázkou – moslimskou.
Vo Francúzsku sa množia útoky na katolícke kostoly. V škandinávskych krajinách sa zvýšil počet znásilnení žien. V Európe pribúdajú mešity. Mnohí to dávajú do súvislosti práve s príchodom migrantov z moslimských krajín. Integrácia prisťahovalcov zlyháva. Rastie počet no go zón. Počet samovražedných atentátov sa zvyšuje.
Išli by ste ako policajt zatknúť podozrivého z terorizmu, keby ste vedeli, že podozr…More
Nacizmus bol odpoveďou na Boľševizmus. Bez boľševikov by nebolo Hitlera. Dnes sú boľševici znovu u moci a presadzujú bezbožný bojový ateizmus na celom svete. Aj na týchto vzbúrencov proti Bohu príde odplata..... Boh dychtivo od nás očakáva, že sa k nemu prihlásime a vydáme svedectvo o Najsvätejšej Trojici a že Kristus je náš Mesiáš a Pán
SvataHora
Je to proste nesmysl porovnat EU s Hitlerem!
Ružena
Und warum?