Language
30
vi.news

Tiếp tục phạm lỗi: Hồng Y kỷ niệm Thánh Thể đồng tính

Vào ngày 13 tháng 1, Hồng Y Vincent Nichols của Westminster đã kỷ niệm tại London một Thánh Thể đồng tính, tổ chức bởi câu lạc bộ đồng tính "Công giáo LGBT của Westminster". Nicholas là người phạm …