Language
34
vi.news

Kẻ đại diện của tin tức giả dối, chống Trump, cố gắng phá vỡ Thánh Lễ

Nathan Philipps đã cố gắng vào Nhà thờ của Washington D.C. với một nhóm gồm hai mươi nhà hoạt động "Người Mỹ bản địa" để phá vỡ Thánh Lễ tối thứ Bảy. Theo CathNewsAgency.com (ngày 22 tháng 1), an …