vi.news
38

Có phải Francis đang chuẩn bị cho sự kết thúc?

Đức ông Fabiàn Pedacchio, thư ký riêng của Francis, có thể đã quay lại vị trí cũ của mình trong Tu hội cho các Giám mục vì kế hoạch của Francis. Theo MarcoTosatti.com (ngày 8 tháng 12), thư ký hiện …