vi.cartoon
37

"Tôi đang làm mọi thứ trở nên mới mẻ!" (Khải huyền 21: 5)

Không có văn bản Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsCnscwvujflMore
Không có văn bản
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsCnscwvujfl