EON
40

Brak umiejętności odróżnienia katolicyzmu od judaizmu rabinicznego błąd -error.

Współcześni quasi-teolodzy nie potrafią odróżnić od siebie mozaizmu i judaizmu rabinicznego. W związku z tym nie widzą różnicy między judaizmem a holokaustianizmem. Najkrótszym dokumentem Soboru …