Otvorený list bývalých politických väzňov D. Sakovej a G. Gálovi: S vážnym znepokojením sme prijali…

Otvorený list bývalých politických väzňov D. Sakovej a G. Gálovi: S vážnym znepokojením sme prijali správu v médiách o zadržaní dvoch občanov – R. Vaskyho a M. Daňa, novinárov a blogerov, ktorí …More
Otvorený list bývalých politických väzňov D. Sakovej a G. Gálovi: S vážnym znepokojením sme prijali správu v médiách o zadržaní dvoch občanov – R. Vaskyho a M. Daňa, novinárov a blogerov, ktorí kriticky hodnotia situáciu na Slovensku.
Vážení páni ministri,
s vážnym znepokojením sme prijali správu v médiách o zadržaní dvoch občanov – Rudolfa Vaskyho a Martina Daňa, novinárov a blogerov, ktorí kriticky hodnotia situáciu na Slovensku.
Vnímame to nielen ako vážne ohrozenie slobody slova, prejavu a názoru, ale aj ako akt zastrašovania mocenským systémom, snahu za každú cenu umlčať ľudí s nepohodlnými názormi.
Podľa dostupných informácií by mali byť obvinení z prečinu výtržníctva. Zadržanie a väzbu na tento miernejší delikt považujeme za neudržateľné a neakceptovateľný akt brutality s prvkami totalitných praktík, čo je v každej demokracii neprípustné.
Takéto maniere a praktiky zastrašovania, prenasledovania, šikanovania a eliminácie zažili bývalí politickí väzni v minulom režime pod …More