18:00
Libor Halik
1249

Jak tě 2. člověk může připravit o víru

Efezským 6,10-20; Evangelium sv. Lukáše 13,10-17.
apredsasatoci likes this.