Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Giám mục Schneider: Francis không chỉ thăng chức mà còn thưởng cho những kẻ phản bội Chúa Kitô

Cuộc khủng hoảng của Giáo hội ngày nay bắt nguồn từ hội Tam điểm, Giám mục Athanasius Schneider đã nói với RemnantNewspaper.com (ngày 2 tháng 11, video dưới đây). Ông mô tả hội tam điểu như là một …