Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Vyskupas Šneideris: Pranciškus neigia stabmeldystę „prieš įrodymus“

Šv. Petro aikštėje atlikti stabmeldiški veiksmai yra tikras „blogio triumfas“, – vyskupas Atanazijus Šneideris (Athanasius Schneider) pasakojo portalui „RemnantNewspaper.com“ (lapkričio 2 d., vaizdo …