Weronika-S.
Zmiana świadomości już nastąpiła. Wyeliminowano normy moralne i nadal się eliminuje na rzecz wolności pojmowanej w sposób zupełnie patologiczny. W myśl dostosowania do świata Watykan i znacząca część hierarchii podąża tym tropem, wbrew nauczaniu tradycyjnego Kościoła i przekazowi Pisma Świętego.