Hodina temnôt

To je zberba, ktorá sa rojí ako včely okolo chrámu, ktorá ho obžiera, súc platená najvyšším súdom; najnižší paraziti svätyne, len ledabolo prestrojení za vojakov; zametači a vrátnici, ktorí v ten …More
To je zberba, ktorá sa rojí ako včely okolo chrámu, ktorá ho obžiera, súc platená najvyšším súdom; najnižší paraziti svätyne, len ledabolo prestrojení za vojakov; zametači a vrátnici, ktorí v ten večer namiesto metiel a kľúčov pobrali meče.
Bolo ich veľa, „veľký zástup“, hovoria evanjelisti, čo aj vedeli, že idú proti dvanástim, ktorí majú len dva meče. Proroci, čo aj neohrození, naháňajú strach tej hlúpej spodine.
Tento napochytro zohnaný zástup prišiel s lampášmi a fakľami, akoby šlo o nejakú nočnú slávnosť. Bledé tváre učeníkov, fialová tvár Judášova akoby sa chveli v temravej žiare fakieľ. Kristova tvár, poznačená usadnutou krvou, ale žiarivejšia ako svetlo, skláňa sa k bozku Iškariotského.
„Priateľu, načo si prišiel? Bozkom zrádzaš syna človeka?“
Ty vieš, prečo prišiel a vieš aj to, že ten bozk je prvým z múk a že ho najťažšie znáša. Ten bozk je znamením pre hajdúchov, ktorí nepoznajú tvár vinníka- „koho prvého pobozkám, ten je, a vezmite ho so sebou do bezpečia,“ – povedal …More
Veľkonočné paradoxy: Jeden zo záverov zjazdu ateistickej komunistickej strany mal za cieľ robiť z alibistických kresťanov Kristových svedkov. Spravili čosi, aby o viere vydávali svedectvo, aby si položili otázku, či chcú slúžiť Bohu alebo mamonu
Segal likes this.
Židia začali s Ježišom verejný súdny proces, hoci rozsudok smrti vyniesli tajne počas noci už pred niekoľkými dňami. Keď si pohoršený Kaifáš roztrhol veľkňazské rúcho, strhol zo seba svoje kňazstvo a sám, hoci nevedomky, ukončil éru Áronovho kňazstva, aby miesto nej nastúpilo kňazstvo na spôsob Melchizedecha. Roztrhnutá opona v chráme to potvrdila.

Pilát tvrdil, že má moc nechať Ježiša prepustiť…More
Židia začali s Ježišom verejný súdny proces, hoci rozsudok smrti vyniesli tajne počas noci už pred niekoľkými dňami. Keď si pohoršený Kaifáš roztrhol veľkňazské rúcho, strhol zo seba svoje kňazstvo a sám, hoci nevedomky, ukončil éru Áronovho kňazstva, aby miesto nej nastúpilo kňazstvo na spôsob Melchizedecha. Roztrhnutá opona v chráme to potvrdila.

Pilát tvrdil, že má moc nechať Ježiša prepustiť a moc dať ho ukrižovať. O chvíľu sa nechal premôcť nenávistným hlasom zástupu a odsúdil na smrť toho, na ktorom pred chvíľou prehlásil, že na ňom nenachádza žiadnu vinu. Svoju zbabelosť skryl za „vôľu ľudu“, čím sa zapísal medzi prvých liberálnych demokratov, stavajúcich právo na základe zmanipulovanej väčšiny.
Židia pritom kričali: „jeho krv na nás a na naše deti“.
Segal and one more user like this.
Segal likes this.
Peter(skala) likes this.