Varovanie
3493

NEBOJTE SE, NEBOŤ JÁ DÁVÁM SVOU LÁSKU A POMOC VŠEM!

Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/diciembre.html Děti mého Neposkvrněného Srdce: V mém plášti je vyjádřeno, co se …
Anton Čulen
Peter(skala)
Vojna je už na zemi, postupuje zľahka, národy su vo vojne, ale vy, deti to nevidíte, nie ste varovaní a až sa rozšíri na ľudstvo, budete trpieť krutosťou, akou je človek schopný. Budete potrebovať si vzájomne pomáhať, navzájom sa podporovať a ako Matka si prajem, aby ste mi ponúkli čistu lásku, ktorá existuje v každom z mojich.

VAROVANIE JE BLÍZKO A VY NEODPOVEDATE NA MOJE VÝZVY.
Varovanie