Posolstvo Kráľovnej pokoja, 2. augusta 2019 Eucharistia - Srdce viery

„Drahé deti, veľká je láska môjho Syna. Keď by ste poznali veľkosť Jeho lásky, neprestávali by ste sa Mu klaňať a ďakovať Mu. Stále je živý s vami v Eucharistii, pretože Eucharistia je Jeho Srdce. …
Janka S. and 2 more users like this.
Janka S. likes this.
Peter(skala) likes this.
František 69 likes this.